Politiet får større ansvar for dyrenes velferd når dyrepoliti testes ut. Her er møtes dyr og politi ved en tidligere anledning.
Politiet får større ansvar for dyrenes velferd når dyrepoliti testes ut. Her er møtes dyr og politi ved en tidligere anledning.

Nå kommer dyrepolitiet

Starter med pilotprosjekt i Sør-Trøndelag.

Publisert Sist oppdatert

I ettermiddag lanserte regjeringen en dyrekrimsatsning, i samarbeid med politiet og mattilsynet. En del av satsningen er et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag politidistrikt, der det opprettes et eget dyrepoliti.

Én etterforsker og én jurist i distriktet skal jobbe utelukkende med dyrekriminalitet, i samarbeid med miljøkoordinator i distriktet, forteller justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Gjennom dyrekrimsatsningen vil Mattilsynet og politiet avklare om dette er veien å gå. Vi skal se om dette er en god måte å organisere arbeidet på, og andre distrikter kan se til Sør-Trøndelag og om arbeidet der gir resultater, sier Anundsen til Politiforum.

– Dette er også et kriminalitetsområde som engasjerer mange.

Skal vare i tre år

– Nå er vi i en ansettelsesprosess, der vi må få lyst ut de to stillingnene, sier miljøkoordinator Marius Rønningen i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Han forteller at politimesteren har et mål om at gruppen skal være oppe å gå innen 1. september i år.

– Vi skal være et pilotprosjekt som skal høste erfaringer og finne best mulig praksis for å jobbe med dyrevelferd og -kriminalitet, sier Rønningen.

Prosjektet skal gå over en treårsperiode med evalueringer underveis.

Tror på flere anmeldelser

Anundsen sier kriminalitet som går utover dyr har falt mellom to stoler fram til nå.

– Mattilsynet har sine saker, og det har ikke vært så mange anmeldelser til politiet som det kanskje kunne vært. I fjor var det 365 anmeldelser, men det kan være grunnlag for flere.

Det skyldes nok noe på grunn av ansvarsdelingen, tror justisministeren.

– Mattilsynet har sine administrative sanksjoner og det kan ha hevet terskelen for å anmelde til politiet. Nå kan Mattilsynet og politiet jobbe sammen om hvilke saker som skal hvor, hvilke saker som bør gå i politisporet og mot en påtalemessig behandling, mener Anundsen.

Han håper eget dyrepoliti kan bidra til å finne riktig straffenivå, samt at det å forhindre vold mot dyr også kan begrense vold mot mennesker.

– Forskningen viser at det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Det kan starte med vold mot dyr, og senere bli vold mot mennesker. Dette kan bidra til å oppklare mer kriminalitet og komme tidlig inn i saker, sier Anundsen.

Planen er at dyrepolitiet ikke skal gå utover annet politiarbeid, men tilføres egne midler.

Landbruksminister Sylvi Listhaug sa på pressekonferansen i ettermiddag at det fortsatt er Mattilsynet som beholder fagkunnskapen når det kommer til dyr.

– Mattilsynet skal fortsatt ha veterinærene og den kompetansen, men hos politet blir det opprettet en dyrekrimgruppe, sier Sylvi Listhaug på pressekonferansen i Oslo, mandag ettermiddag.