Eva Sjøholt-Sandvik er leder for Prosjekt nye politidistrikter.
Eva Sjøholt-Sandvik er leder for Prosjekt nye politidistrikter.

Nå er det hun som leder første del av politireformen

Etter at Håkon Skulstad skiftet jobb.

Publisert Sist oppdatert

Etter at Håkon Skulstad fikk jobb som assisterende politidirektør, gikk han av som sjef for Prosjekt nye politidistrikter (PNP). Nå er det Eva Sjøholt-Sandvik som styrer omorganiseringa av distriktene fra Politidirektoratet.

Prosjekt nye politidistrikter er ett av flere prosjekter i politireformen og innebærer implementeringen av de nye politidistriktene i Norge. Det innebærer blant annet arbeidet med å endre organisering og sjøsette de nye operasjonssentralene.

Sjøholt-Sandvik har fungert i jobben siden slutten av april, men i går ble hun formelt ansatt etter at stillingen ble lyst ut internt.

– Det er en spennende jobb. Det er hektisk og store ting som skjer i etaten om dagen, sier Sjøholt-Sandvik til Poilitiforum.

Sjøholt-Sandvik har vært innbeordret i Prosjekt nye politidistrikter i Politidirektoratet siden mars 2015. Det siste året har hun vært delprosjektleder. Hun har også tidligere fungert i Skulstads fravær. Hun har bakgrunn som politiadvokat i Skien og Oslo.

Øverste sjef for politireformen som helhet, er fortsatt Håkon Skulstad, men nå gjør han det i rollen som assisterende politidirektør. Da han i sin tid ble ansatt som sjef for reformen i sin forrige stilling, hadde han ansvar for hele reformen. Med andre ord tar han med seg reformansvar over til stillingen som assisterende politidirektør.