Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.
Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.

Nå er det fullt i PODs nye bygg

Høsten 2015 flyttet Politidirektoratet (POD) inn i nye lokaler, fordi de gamle var for små. Sentrale prosjekter gjør at også nybygget nå er for lite.

Publisert Sist oppdatert

– Vet du hva det mest fungerende internnettet i Politidirektoratet har vært de siste årene? Det har vært T-banenettet og trikkenettet. Vi har sittet på fire ulike steder og måtte reise til og fra hverandre. Det var uholdbart i en så liten organisasjon som POD, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård til Politiforum da POD flyttet inn i nytt bygg i november 2015.

Før det holdt PODs ansatte til på fire forskjellige lokasjoner i Oslo: Majorstua, Mariboes gate og hos Kripos på Bryn, i tillegg til hovedkontoret i Oslo sentrum. Det var et stort løft for POD da alle ansatte ble samlet i ett bygg i Fridtjof Nansens vei 16 (FN16) på Majorstua.

Flere prosjekter, høyere arealbehov

Nå er det for liten plass også i de nye lokalene.

– Porteføljen av utviklingsprosjekter er mer enn doblet på to år gjennom øremerkede midler og bestillinger fra Stortinget. Derfor er også arealbehovet høyere enn det man i utgangspunktet dimensjonerte FN16 for. PODs lokaler i FN16 er i utgangspunktet dimensjonert for å huse linjeorganisasjonen, sier seksjonssjef Vidar Hjalmar Sandem i POD.

Det er i dag 247 faste ansatte og 19 midlertidige i PODs linjeorganisasjon.

– I tillegg har vi funnet plass til to prosjekter; «Prosjekt Nye Politidistrikter» og «Program Spor (Politiregisterråd)». Øvrige POD-prosjekter er i hovedsak plassert i nærliggende leide lokaler. FN16 benyttes i samsvar med intensjonene. Per i dag er det en viss overkapasitet, på om lag 20 stykker, sier prosjektlederen.

– Fornuftig å leie tilleggsarealer

Sandem sier det hele tiden har vært lagt til grunn at POD og politiet i perioder vil ha behov for ytterligere arealer til utviklingsprosjekter.

– Antall prosjekter og prosjektmedarbeidere vil variere over tid og vi anser av den grunn at det er mer fornuftig og naturlig å leie tilleggsarealer for å dekke midlertidige arealbehov.

I tillegg til FN16 disponerer POD lokaler som Politiets Fellestjenester leier i nummer 17 og 19 i samme gate. Der sitter medarbeiderne i IDeALT-programmet, Politiarbeid på stedet og Digitale aktorater. Videre er SPOR i PIT, ARGUS IKT-infrastruktur og Prosjekt ny straffelov lokalisert i nummer 14, mens ARGUS disponerer lokaler hos Kripos.