Munnkurv til politistasjonssjef

Oslos politimester Anstein Gjengedal har gitt stasjonssjef Kåre Stølen munnkurv.

Publisert Sist oppdatert

Hovedstadens narkomane har i årevis blitt jaget fra sted tilsted. Stølen som er stasjonssjef ved Grønland politistasjon, tok derfor lørdagtil orde i Dagsavisenfor en storstilt aksjon under navnet «Ute av syne, ute av sinn». Aksjonenskulle finne sted på Eidsvolls plass foran Stortinget mandag.
- Ingen politiker beveger seg i områder det de narkomaneoppholder seg i dag. Hvis de skal få hjelp, må politikerne se dem, møte dem,snakke med dem og ta dem på alvor, sier stasjonssjef Kåre Stølen ved Grønlandpolitistasjon.
Men senere lørdag ble Stølen pålagt munnkurv av Oslospolitimester Anstein Gjengedal, melder NRK.
- Dette var en sak som vakte veldig stor oppmerksomhet imedia. Derfor ble det bestemt at politimesteren skulle fronte saken, sier Gjengedal.

Politimesteren medgir at Stølen har et brennende engasjementfor narkotikamiljøet i hovedstaden, og sier Stølen er opptatt av at dette ikkebare er et politiproblem, men også et helseproblem.

Gjengedal avviser imidlertid Stølens oppfordring om at denarkomane bør innta plassen foran Stortinget mandag.
- Mitt svar er helt klart nei. Politiet kan ikke iverksettetiltak som oppfattes som en politisk aksjon. Det er ikke vår oppgave. Formåletmed dette utspillet var å gjøre politikerne oppmerksomme på det, men jeg trorde er det. I hvert fall har de blitt det i dag, sier Gjengedal.
Politimesteren er enig med Stølen i at narkotikamisbruk eret helseproblem.
- Politiet kan ikke redde rusmiljøet ved å straffe dem. Vimå samarbeide med helse- og sosialtjenesten. Først og fremst er det ethelseproblem, sier Gjengedal, og viser til at rusmisbruket ikke blir redusertved å bøtelegge folk.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) sierregjeringen har gjort for lite for de narkomane som pasientgruppe.

- Det er ingen tvil om at narkomane er en gruppe somhelsevesenet har håndtert dårligst i mange, mange år. Og vi har en lang vei ågå før vi kan gjøre det på en skikkelig måte. Men vi er i gang med å gå denveien, og vi skal gå raskere og raskere, slik at tilbudet sakte, men sikkertvil bli bedre også for den pasientgruppen, sier Hanssen til NRK.
Han ber derfor om tiltak, men gjør det klinkende klart atpolitiet ikke kan iverksette politiske aksjoner.

Ifølge NTB har KåreStølen tidligere fått ros fra justisminister Knut Storbergetog helseminister Bjarne Håkon Hanssen for å sette søkelyset på de narkomanesproblemer. Nå etterlyser han handling