Jan Martin Smorr.
Jan Martin Smorr.

Mister jobben til fordel for de med minst erfaring

Jan Martin Smorr har 5 år erfaring i politiet. Det siste året har han vikariert i utlendingsseksjonen og etablert god erfaring på fagfeltet. Nå må han gå, fordi justisdepartementet har øremerket stillingen til nyutdannede.

Publisert Sist oppdatert

- Jobben er morsom, og jeg hadde hatt lyst til å fortsette, sier Jan Martin Smorr til Politiforum.

Smorr har hatt vikariat ett år, med perm fra PU. Han var blitt lovet fast stilling i Oslo, men har nå fått beskjed om at det skal ansettes en politibetjent 1 fra skolen.

- Jeg og en til som må slutte, sier Smorr.

Han har vært politi i 5 år, mens kollegaen har vært politi i 7 år.

- Jeg vet ikke hvem jeg har vikariert for, sier Smorr, men de har ansatt 5 eller 6 fra skolen som skal inn i våre stillinger.

Ansetter nyutdannede

Den siste tiden har det vært fokus på at nyutdannede politifolk sliter med å få jobb. Oslo politidistrikt utlyser nå flere nye stillinger der de oppfordrer nyutdannede spesielt til å søke.

Samtidig vet vi, at det i budsjettildelingen fra justisdepartementet for 2013 legges føringer om ekstra midler til ansettelse av nyutdannede.

- I dette tilfellet er saken at utlendingsseksjonen ikke har penger til å forlenge vikariatet til Smorr, sier hovedtillitsvalgt ved utlendingsseksjonen, Torbjørn Hjelle Sørum.

– Vi har fått penger som vi bruke til ansettelse av politibetjent 1-stillinger. Smorr kunne godt ha søkt denne stillingen han også, men da måtte han gått ned i stilling.

I stillingsannonsen kommer det veldig klart frem at det er nettopp politibetjent 1-stillinger som skal besettes. Dette tilsvarer nyutdannede med nybegynnerlønn. Jan Martin Smorr har tittelen politibetjent 2, som man må ha 3 års erfaring for å oppnå. Han har i dag permisjon fra PU og returnerer dit når vikariatet i utlendingsseksjonen går ut i september.

- Det er uaktuelt å søke meg ned i lønn for å gjøre den samme jobben som jeg gjør i dag, sier Smorr til Politiforum.

Håpløs måte å behandle ansatte på

Hovedtillitsvalgt ved utlendingsseksjonen; Torbjørn Hjelle Sørum har forståelse for at Smorr ikke vil søke seg ned i stilling.

- Dette er jo en helt håpløs måte å behandle ansatte på, sier han til Politiforum.

- Taper dere på dette i utlendingsseksjonen?

- Jeg synes jo det er veldig dumt å bruke et år på å lære opp en person som så må gå. Resultatet i denne saken er at Jan Martin Smorr, som er blitt erfaren her, må tilbake til PU, mens vi får en helt uerfaren person.

- Intensjonen er sikkert god den, med å få ansatt flere nyutdannede og alt det der, men for vår del hadde det vært bedre å kunne beholde en med erfaring, sier Hjelle Sørum.

- Nå må vi i stedet bruke nye 1-1 ½ år på å få en ny person god på fagfeltet.

Hjelle Sørum spesifiserer at han ikke retter noen kritikk mot Oslo polidistrikt i denne saken.

- Oslo politidistrikt har gjort det de kan og prøvd å finne en løsning. Dette er politisk styrt.

Kvalifikasjonsprinsippet bør avgjøre

- Det er kvalifikasjonsprinsippet som skal gjelde ved ansettelser i politistillinger.

Det sier Kristin Aga, lokallagsleder i Oslo politiforening (OPF).

- Dersom man har to ulikt kvalifiserte søkere til en stilling, er det den best kvalifiserte til jobben som skal få den.

Hun kan godt forstå frustrasjonen til hovedtillitsvalgt Torbjørn Hjelle Sørum i utlendingsseksjonen, som føler seg forpliktet til å ta i mot nyutdannede framfor mer erfarne i de aktuelle stillingene:

- Det som er det håpløse i denne saken her, er jo at man har brukt masse resurser på opplæring, også må man bare starte helt på nytt igjen.

- Hva tenker du om at annonsen fra Oslo politidistrikt oppfordrer nyutdannede spesielt til å søke?

- Hvis jeg hadde sett den setningen ville jeg jo tenkt at denne stillingen var bare for nyutdannede og det er jo veldig selektivt.

Aga påpeker at hun ser det som uheldig at en stilling utlyses med at det spesifikt søkes etter politibetjent 1-stillinger.

- Det burde alltid stå at det søkes etter politibetjent 1, 2 og 3, slik at søkere kan søke i tråd med kvalifikasjonsprinsippet og resultatet blir at den best kvalifiserte blir ansatt. Her har man ikke valget om å gjøre den vurderingen, og det synes vi er uheldig.

- Hva mener du om at justisdepartementet gir slike føringer for utlysninger i Oslo-politiet?

- Jeg vil si på generelt grunnlag at vi er skeptiske til at det kommer politiske føringer øremerket til budsjett. Arbeidsgiver må selv få bestemme hva slags type stillinger de har behov for, og lyse ut ut i fra det.

Politiske føringer

Politiinspektør i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke bekrefter overfor Politiforum at det er føringer fra justisdepartementet som er årsak til at stillingsutlysningen er rettet kun mot tittelen politibetjent 1, og at nyutdannede oppfordres spesielt til å søke.

- Det er gjort ifølge stortingsmelding nr 1, hvor det bevilges midler til politibetjent 1-stillinger som kan lyses ut.

- Så det er føringer fra justisdepartementet direkte som har fått Oslo politidistrikt til å ta denne avgjørelsen?

- Ja. Det skal ansettes folk i 70 nye politistillinger, og dette skal være politibetjent 1 ifølge stortingsmeldingen.

- Setter Oslo Politidistrikt pris på dette?

- Det må du spørre politimesteren om.