Misbruker beordringer

- Går alt for langt.

Publisert Sist oppdatert

- Situasjonen politiet nå er oppe i viser i hvilken gradpolitikerne har gjort politiet avhengig av at ansatte i politi- oglensmannsetaten selger fritiden sin, sier forbundsleder Arne Johannessen iPolitiets Fellesforbund.

- Jeg synes ansatte går altfor langt i å stille opp med åbruke sin fritid for politiet. Vi har i lang tid vist til den høyeovertidsbruken i politiet uten at noen har vært villig til å gjøre noe med det.Mange har blitt overrasket over å se hvor avhengig politiet har blitt avovertidsjobbing. Det er spesielt at hele driften av norsk politi har gjort segavhengig av dette. At det skal være slik, er i seg selv er meget betenkelig,sier Johannessen til Politiforum.no.

Han mener det vi nå ser avdekker viser en beordringskultursom er helt ekstrem.

- Det er et misbruk av beordringssystemet, og vi har enkeltepolitiarbeidsgivere som har helt horrible tolkninger av arbeidsmiljøloven. Viser at sterke sosiale velferdsgrunner knapt blir vurdert, sier Johannessen.

- Hvilke eksempler er det du tenker på?

- Jeg har fått rapport om ei politikvinne som var alenehjemme med mindreårig barn ble kommandert til å ha reservetjeneste. Hva skullehun gjort om det ble utrykning, spør Johannessen. Han har andre medlemmer somhar blitt beordret på jobb når de i stedet skulle besøke svært syke foreldre.

- Det virker som om enkelte politisjefene ikke har noenforståelse for svært vektige sosiale grunner. Jeg mener det viser manglenderespekt for innholdet i arbeidsmiljøloven. Nå frykter jeg at den frustrasjonsom mange nå føler i verste fall vil akselerere som følge av den manglenderespekten for politifolkene som vil prioritere sin fritid. En god grunn er engod grunn. Jeg liker heller ikke en mistenkeliggjøring av sykefraværet i enetat som har så lavt sykefravær som politiet. Noe av det verste er at enkeltearbeidsgiveren skremmer med enda tøffere vaktordninger. Er det noe vi ikketrenger oppe i dette, er en tilstramming av en arbeidssituasjon som fra før opplevessom belastende. Det fører til en ytterligere utstøting, sier Johannessen.

Han forventer at misbruket av beordringsretten som nå bliravdekket blir tatt på alvor.

Kun en løsning

- Nå finnes det kun en løsning. Det er å øke motivasjon ogarbeidsglede for ansatte i politiet. Da er det kun en ting som hjelper, og derer at vi er nødt til å få en bedre balanse mellom belastning og politilønningene.På kort sikt er det er ikke noe annet som vil hjelpe. Det er på tide at justisministerenslutter å bortforklare situasjonen. Det er feil når han påstår at dette ersvartmaling og en medieskapt situasjon av PF. Slike uttalelser frajustisministeren er som å bære bensin tilbålet, sier Johannessen.

Han viser til at flere opposisjonsledere med blant annetDagfinn Høybråten (Krf), Erna Solberg (H) og siv Jensen har vist storinteresse for situasjonen i politiet og er i motsetning til regjeringspartieneinteressert i dialog. Både Solberg og Høybråten har bedt om samtaler medrepresentanter fra PF denne uka.