Mener politiet beordrer familiemedlemmer

Lokallagsleder Einar Endresen er oppgitt over beordringssystemet i Haguesund.

Publisert Sist oppdatert

Nå har politiet i Haugaland og Sunnhordland begynt å beordrefamiliene til politifolk også. Det mener i alle fall lokallagsleder EinarEndresen i Haugesund.

Nå har lokallagsleder i Haugaland og Sunnhordland, EinarEndresen, anmeldt arbeidsgiver til Spesialenheten for politisaker forovertredelse av arbeidsmiljøloven - ulovlig beordring til overtidstjeneste.

Øystein Drevland var fortvilet da han onsdag 19. oktober blebeordret til å jobbe overtid fra klokka 15 til 20. Da hadde han allerede jobbet07.45 til 15.00. Drevlands kone hadde allerede lagt planer og avtalen var atDrevland skulle ha ansvaret for parets to barn denne ettermiddagen og kvelden.De planene ble det aldri noe av på grunn av en beordring fra stasjonssjef JohanSortland.
- Klart dette er frustrerende og fortvilende. Det går utover kvaliteten på familieliv og det tærer på forholdet å få sånne ting treddnedover hodet, sier Øystein Drevland.

I anmeldelsen til Spesialenheten står det følgende:
- Han forklarte at han (Øystein Drevland red. anmerk) haddejobbet mye i det siste og at han nå er sliten. Ved siden av jobben gjennomførerhan også et kveldsstudium ved Høgskolen Stord Haugesund. Han er dessuten fartil to små barn (2 og 3 år gamle) som han har det daglige ansvaret for sammenmed sin kone. Etter en periode med mye jobbing/studier faller mye av arbeidet ihjemmet på. (...) Han hadde derfor lovet at kona skulle få avlastning dennekvelden ved at han skulle ta seg av barna i stedet for å jobbe.

Må følge loven

I anmeldelsen til spesialenheten skriver blant annet EinarEndresen følgende:

Undertegnede er av den oppfatning at det å ta seg av sine tobarn på hhv. 2 og 3 år i høyeste grad er en «vektig sosial grunn». Drevlandskulle således hatt rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtaltarbeidstid, da han bad om det. Ekstra skjerpende ble det da arbeidsgiver ikkeforetok seg noe som helst for å undersøke om arbeidet kunne utføres av andre.For eksempel er det normalt at ledig overtid utlyses over felles utsendtsms-melding til samtlige tjenestemenn med tjenestetelefon. Dette ble ikke gjort.Så vidt bekjent gjorde man heller ingen andre anstrengelser for å få tak iandre tjenestemenn for å ta denne overtiden.

Undertegnede tør stille spørsmålet om hvorvidt ikke JohanSortland selv, evt. Tor Edward Skeie burde ha gått denne overtidstjenesten.Spørsmålet som reises herfra er følgende: Hvilken vektig sosial grunn haddedisse to, som måtte anses som mer vektig enn Drevlands vektige sosiale grunn?
- Jeg forventer at arbeidsgiver følger arbeidsmiljøloven.Når de ikke gjør det, kan ikke jeg sitte som tillitsvalgt å se på uten åforetameg noe. Slik jeg ser det, beordrer ikke bare politiet i Haugesund ØysteinDrevland til å jobbe overtid, de beordrer også kona hans til å avlyse sineplaner. Slik kan vi ikke ha det i et demokratisk land som Norge, sier EinarEndresen.
Johan Sortland ønsker ikke å kommentere den aktuelle saken,men sier på generelt grunnlag at politiet i Haugesund prøver å ta hensyn tilfolk så langt det lar seg gjøre.
- Jeg vil ikke si så mye om denne saken før Spesialenhetenhar sagt sitt, sier Johan Sortland.