Mellom barken og veden?

Er det forenlig å være fagforeningsorganisert som leder? Eller havner du mellom barken og veden? Unio tok debatten.

Publisert Sist oppdatert

Politiets Fellesforbund (PF) organiserer et større antall politiledere med blant annet over halvparten av landets lensmenn og politistasjonssjefer, og er den fagforeningen som organiserer flest politiledere.

For noen er det naturlig å opprettholde sitt medlemskap i PF når de blir leder, mens andre melder seg ut. Blir det naturlig å betrakte tidligere arbeidskolleger som en motpart når man blir leder? Eller finnes det argumenter for å opprettholde fagforeningsmedlemskapet?

– Det er viktig å beholde lederne som medlemmer, fastslår Unio-leder Anders Folkestad.

Også motsetninger

Han erkjenner at det kan oppstå rollekonflikter og interessemotsetninger som leder og organisert.

– Men jeg mener det er mulig å håndtere dette på en god måte. Selv om man kalles motparter på hver side av forhandlingsbordet, deler man likevel ansvaret for å få til løsninger for å nå målene, sier Folkestad, som mener fordelene med å være organisert er større enn ulempene, også for ledere.

Han viser til at det å være fagorganisert handler om å ta del i en debatt, og at uenighet er noe av det som bringer en organisasjon fremover.

– Unio mener det skal være god plass til lederen som medlemmer i våre medlemsorganisasjoner, sier Folkestad.

Lederens betydning

Han tar samtidig et oppgjør med de som ikke vil anerkjenne lederens betydning i organisasjonen.

– Er vi på fagforeningssiden gode nok til å fremheve hvor viktige lederne er for det som skal skje på arbeidsplassene? Kanskje er det slik at vi konsentrerer oss så mye om motpartrollen, at vi taper lederskapsrollen av syne. Skal vi være attraktive som fagforening for ledere som kan oppleve seg som mellom barken og veden, må vi synliggjøre at de gjør et viktig arbeid. Som en arbeidstakerorganisasjon er vi likevel nødt til å ta inn over oss at en leder skal lede, og at lederen har ansvar og fullmakter som er tillagt lederrollen, sier Folkestad.

Han viser til fordeler som trygghet for å få støtte, både faglig og økonomisk hvis man som fagforeningsorganisert leder kommer ut for vanskeligheter.

– Også ledere trenger noen til å argumentere for bedre lønn. Samtidig tror jeg det er viktig å ikke bryte med kolleger selv om man går inn i en lederstilling. Viktigheten av å ha et profesjonsfellesskap skal ikke undervurderes, sier Folkestad.

Ser betenkeligheter

– Hvordan skal du som fagorganisert og leder være lojal mot ressursfordelingen, hvis du selv er sterkt kritisk?

Det spurte administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS under Unio-konferansen. Samtidig klargjorde hun at det å være fagorganisert er en demokratisk rett som skal respekteres.

– Vi kan derfor ikke si at dere som ledere ikke kan være organisert, for det har dere rett til, sa Vågeng, som påpekte at styringsretten ligger der den ligger for lederen.

Men både leder og organiserte må utøve rollene med vett og forstand.

– Skal du få tillit, må du gi tillit. Det krever faktisk tillit til hverandre å kunne være uenige, sa Vågeng.