Med skinnjakken som skjold

– For Fiskvik og andre polititjenestemenn i sammenlignbare situasjoner, er antagelig beløpets størrelse ikke det viktigste, skriver bistandsadvokaten til Ronnie Fiskvik.

Publisert Sist oppdatert

Under en ordinær patruljekjøring fikk politibetjent Fiskvik og hans kollega en melding fra operasjonssentralen om tips fra publikum om en mulig promillekjøring. De kjørte mot det aktuelle stedet og påtraff kort tid etterpå bilen som det var blitt tipset om. Etter at blålysene var satt på, fortsatte sjåføren kjøringen i ytterligere tre hundre meter før han stoppet og gikk ut av bilen.

LES OGSÅ: Hvorfor ikke drapsforsøk?

Politibetjentene, som var i uniform, henvendte seg til sjåføren og ba om førerkort og vognkort, hvilket vedkommende ikke kunne fremvise. Han luktet alkohol, og politiet ba ham derfor om å blåse i et alkometer for promillekontroll.

Bilføreren var lite samarbeidsvillig og snakket usammenhengende om ganske meningsløse temaer. Herunder pekte han mot månen og ba betjentene om å se på den, åpenbart i hensikt å distrahere politiet. På grunn av bilførerens uvillighet til å ta en blåseprøve, ble det besluttet å bringe ham til legekontor for blodprøvetaking.

I det de går mot politibilen strekker bilføreren en arm inn i innerlommen. I en rask bevegelse kommer armen ut og Fiskvik ser det glimter i hånden hans. Øyeblikket etter løfter han armen raskt over hodet og hugger til mot Fisviks hals. Fiskvik kaster hodet til siden og går rett i kroppen på angriperen. Det oppstår et basketak og Fiskvik måtte bruke pepperspray i to omganger før han klarte å få påført angriperen håndjern.

Etter at politiet hadde fått kontroll over situasjonen registrerer Fiskviks makker at en kniv hadde gått gjennom kragen på Fiskviks skinnjakke og genser på venstre side i nakken. Takket være den beskyttelse som skinnjakken ga, ble skadene etter knivhugget begrenset til et hovent øre og et risp i nakken på Fiskvik.

Tiltale og domfellelse

Statsadvokatene i Nordland satt bilføreren under tiltale for forsøk på legemsbeskadigelse i forbindelse med knivhugget, vold mot offentlig tjenestemann, ulovlig bæring av kniv, samt for promillekjøring (promille på 1,27 målt 2 ½ time etter kjøringen). Tiltalte erkjente straffskyld og straffen ble utmålt til 10 måneders fengsel, bot på kr 20.000-, samt tap av førerretten for en periode på to år.

Erstatning for tort og svie

Jeg bistod Fiskvik med å fremme et krav om oppreisning under hovedforhandlingen. Som mange vet, er nivået for oppreisningserstatning ganske beskjedent i Norge. I en Høyesterettsdom fra 2014 (tidligere omtalt i Politiforum) ble flere polititjenestemenn tilkjent oppreisning med kr 25.000,- hver i en sak som må betraktes som mer alvorlig enn denne. Vi nedla derfor påstand om et beløp begrenset oppad til kr 20.000,-. Retten fant å avsi dom for kr 15.000,-.

For Fiskvik og andre polititjenestemenn i sammenlignbare situasjoner, er antagelig beløpets størrelse ikke det viktigste. Det er imidlertid tilfredsstillende at domstolene, med Høyesteretts prinsipielle avgjørelse nevnt ovenfor, legger til grunn at også polititjenestemenn må ha krav på erstatning for skade i skadeserstatningslovens forstand, selv om de i noen grad er opplært til å være forberedt på å takle dramatiske situasjoner bedre enn den vanlige borger.

Forfatter Jens-Ove Hagen er advokat hos Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS og var bistandsadvokat for Ronnie Fiskvik under rettsaken.