Marihuanaplantasjer settes opp i alt fra leiligheter til nedgravde containere.
Marihuanaplantasjer settes opp i alt fra leiligheter til nedgravde containere.

Mangler oversikt

Hverken Kripos eller de enkelte politidistriktene har oversikt over hvor mange marihuanaplantasjer som er avdekket i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Kripos bekrefter overfor Politiforum at de ikke fører noen statistikk på antallet plantasjer i Norge. I enhetens årsberetning for 2008, står det at det ble avdekket 47 marihuanaplantasjer i Norge i perioden 2007 til 2008, i totalt 11 politidistrikter.

I Kripos-rapporten «Den organiserte kriminaliteten i Norge - trender og utfordringer 2011-2012», beskrives også problematikken:

«Trenden med innenlands dyrking av cannabis fortsetter i 2011. Beslagstallene for cannabisdyrking første halvår 2011 viser at antall beslag økte med ca. 40 %, og at beslaglagt mengde økte med ca. 11 %. Det har dessuten vært mange hendelser som knyttes til denne problematikken så langt i år. Kort sagt er kreativiteten veldig stor blant personer som dyrker cannabis i Norge.»

En ringerunde Politiforum har gjort til om lag halvparten av landets politidistrikter, viser at de færreste har noen oversikt over omfanget. Fordi det ikke finnes en egen statistikkgruppe for plantasjer, blir alt fra små brukerdoser til plantasjer med flere tusen planter - eller hundrevis med kilo av marihuana - registrert i samme statistikk.

–Vi har ingen lokale registre som fanger opp dette, sier Christian Matre fra Oslo-politiet.

Det er det heller ingen av de andre politidistriktene Politiforum snakket med, som har. For å skille små beslag fra marihuanaplantasjer, må en i dag manuelt gå inn i hver enkelt sak som omhandler beslag av marihuana/cannabis, og sjekke hva som er hva. Det er en svært tidkrevende jobb.

Tallene vi klarte å skaffe til veie fra politidistriktene, er åtte avdekkede plantasjer i Gudbrandsdal politidistrikt i 2013, cirka ti plantasjer i Nordre Buskerud fra 2011 og fram til i dag, og sju i Asker og Bærum i samme tidsperiode. Sistnevnte plantasjer med henholdsvis 30, 150, 250, 300, 350, 600 og 1500 planter.

– Dette er absolutt en svakhet i forhold til å fange opp utviklingen innen kriminalitetsområdet. Det vi refererer til er derfor en trend som vi mener er klar, uten at det er lett å knytte dette til statistikk i politisystemer, understreker Matre.