Mange om beinet

Må dele med 1000 andre.

Publisert Sist oppdatert

Politiet i Asker og Bærum må dele treningsfasiliteter mednærmere 1000 andre når de flytter inn i nye lokaler neste år.

­- Personlig synes jeg det er helt håpløst at ledelsenikke har klart å komme frem til en løsning hvor de ansatte i distriktetfår sitt eget treningslokale, sier Hilde Storbækken, som er leder foridrettslaget i Asker og Bærum i tillegg til at hun er med i UEH.

Nytt og moderne

I mars neste år flytter politiet i Asker og Bærumpolitidistrikt inn i nye lokaler. Problemet er at bygget de skal inn i, har entreningssal som de blant annet må dele med StatoilHydro som holder til i desamme lokalene. Ledelsen i Asker og Bærum på sin side parerer med at de vil fåeksklusivitet på 30 prosent av tiden i treningsrommet. Det holder ikke forivrige og treningsvillige politifolk.

- I tillegg til at vi må dele med nærmere 1000 andre, ertreningssalen mindre enn den vi har i dag. All erfaring tilsier at når manflytter, så flytter man til noe bedre. For vår del blir det mange hakktilbake. Når jeg sier at det er stor misnøye med denne ordningen, vet jeg atjeg har mange med meg, sier Hilde Storbækken.

De operative i distriktet, men også andreansatte, trener mye sammen før og etter at de går på vakt, gjerne iform av fotball eller innebandy. Det kan de mest sannsynlig glemme når de flytterinn i sine nye lokaler.

Egner seg ikke

Ifølge Storbækken vil eksklusiviteten avtreningsrommet/gymsalen trolig bli brukttil OP-dager, divisjonstreninger og fellesstudenttreninger. Dette kan gjøre at det blir vanskelig med spontanetreninger før og etter arbeidstid for de ansatte. Både studenter ogUEH-mannskaper har årlige fysiske tester. Det bør derforlegges bedre til rette for trening enn det som er tiltenkt.

- Idrettslaget i Asker og Bærum er opptatt av at de ansattei distriktet holder seg i form. Både i forhold til oppgavene som er knyttet tilpolitiyrket, men også for å minske og forebygge sykefravær, sier Storbækken oglegger til:

- Mye av utstyret som står i de nyetreningslokalene som vi skal bruke, egner seg ikke til vårt bruk. Jeg håperledelsen kommer frem til en annen løsning enn dette.

Bedre i fengsel

Flere blant de ansatte i Asker og Bærum har fått forklart atnye Halden fengsel får langt bedre treningsforhold enn det politiet får.

Idrettslaget i Asker og Bærum har allerede sendt signalertil politimester ToroddVeiding om hva de mener om denne prioriteringen. Hvis ikkeledelsen kommer opp med en bedre løsning, kan flere av de ansatte bli nødt tilå melde seg inn i private treningssentre for å få trent skikkelig, noe som selvsagtblir dyrt.

- En slik løsning er selvsagt ikke heldig for oss. Vi harmuligheten til å trene én time per uka i arbeidstiden. Hvis vi må ut avlokalene for å finne gode treningsforhold, vil det selvsagt ta langt mer tid påtransport, som igjen fører til at vi får mindre tid til trening, sierStorbækken.

Hellig overbevist

Politimester i Asker og Bærum, Torodd Veiding, kjennertil frustrasjonen blant de operative, men mener likevel at treningsforholdene ide nye lokalene er bedre enn dagens.

- Jeg er hellig overbevist om at det vi tilbyr når viflytter er langt bedre enn detvi har i dag. Vi må heller ikke glemme de godetreningsmulighetene vi har rett utenfor lokalene vi skal flytte til, sierTorodd Veiding.

Politimesteren skulle selvsagt hatt helt egnetreningsfasiliteter, men den ballen måtte legges død på grunn av økonomiskeressurser.

- Vi jobber med å øke eksklusivitetsbruken avtreningslokalene, og er i dialog med Entra eiendom som eier bygget, sierVeiding.

- Hva synes du om at kriminelle i nye Halden fengsel fårbedre treningsforhold enn dere?

- Nå har ikke jeg vært i Halden fengsel, men det jeg kan sier at vi har langt større frihetsgrad enn innsatte, svarer Veiding.