Flere lensmannskontorer er uten bemanning denne sommeren.
Flere lensmannskontorer er uten bemanning denne sommeren.

Mange lensmannskontorer holder sommerstengt

Nær halvparten av lensmannskontorene Politiforum har sjekket er stengt én uke eller mer i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Det er sommerbemanning på lensmannskontorene i Norge. Den lokale politimyndigheten stenger helt eller har holdt stengt i deler av sommerferien flere steder.

Politiforum har sjekket åpningstidene ved 78 lensmannskontorer fordelt på sju politidistrikter rundt omkring i Norge i sommer.

35 av disse 78 lensmannskontorene stenger dørene helt for publikum i én uke eller mer i sommer.

Stengt i Telemark

I Telemark er for øyeblikket ni av tolv lensmannskontorer stengt. De holder stengt i nesten to måneder.

- Det henger sammen med ferieavvikling. Det er færre tilgjengelige folk, forteller visepolitimester i Telemark, Kjetil Woldstad.

Lensmannskontorene stengte 23. juni og åpner igjen 17. august. Woldstad sier de i Telemark prioriterer det operative arbeidet.

- Publikums trygghet er styrende for valgene vi tar. Det er det operative arbeidet, tilstedeværelsen i felten, som må beskyttes. Sånn er det over hele landet, forklarer Woldstad.

I de andre politidistriktene Politiforum har sjekket varierer det hvor mange lensmannskontorer som holder stengt.

I Sunnhordaland er fire av ni lensmannskontorer stengt deler av sommeren, i Hedmark åtte av 13. På Sunnmøre stenger halvparten av lensmannskontorene én uke eller mer, mens i Agder er minst åtte av 20 kontorer uten bemanning deler av sommeren.

Åpent i nord

Mest åpent virker det å være i politidistriktene i nord. Troms politidistrikt stenger ett lensmannskontor. I Østfinnmark er seks av sju lensmanskontorer åpne hele sommeren.

- Bare Nesseby lensmannskontor, som er et énmannskontor, holder stengt deler av sommeren. Ellers er resten åpent, sier operasjonsleder i Østfinnmark, Tarjei Sirma-Tellefsen.

- Hva skiller distriktene i nord som klarer å ha mye åpent fra distriktene i sør?

- Jeg ønsker ikke si noe om andre politidistrikter. Men vi har sagt at vi skal være tilgjengelige for folk og at målsetningen er å holde åpent. Da må vi koordinere timelistene. Vi har ikke mindre ferie enn andre, sier Sirma-Tellefsen.