Mæland ny politidirektør

Øystein Mæland (51) ble i statsråd fredag beskikket som ny politidirektør.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Justisdepartementet i en pressemelding.

Mæland kommer fra stillingen som klinikkleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Han er beskikket som ny politidirektør for en åremålsperiode på seks år.

- Sterk og klar leder

– Med Øystein Mæland har vi fått en sterk og klar leder med bred erfaring og svært god kunnskap om politi- og lensmannsetaten. Regjeringen skal i løpet av denne perioden gjennomføre et arbeid for å få mer politikraft ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser. Mæland vil som politidirektør spille en nøkkelrolle i å omsette dette arbeidet i praksis, sier justisminister Knut Storberget.

Mæland har tidligere vært statssekretær i Justis- og politidepartementet gjennom mange år. Han var statssekretær for justisministeren fra 2000 til 2001.

Som statssekretær var han blant annet tett involvert i gjennomføringen av Politireform 2000.

Spesialist i psykiatri

Han er utdannet cand. med. fra 1986 og ble godkjent som spesialist i psykiatri i 2000. I tillegg har han grunnfag i Kriminologi.

Mælands tiltredelsestidspunkt er ennå ikke kjent.