Må vente for lenge på politiet

Brannsjef Arne Meland i Rennebu kommune er kritisk til at lensmannskontoret planlegges nedlagt.

Publisert Sist oppdatert

Opp mot 10.000 kjøretøyer passerer E6 forbi Berkåk hvert døgn i de mest hektiske sommerdagene.

Rennebu har en av de mest trafikkulykkesbelastede delene av hele E6, med et stort antall vogntog involvert.

Når alvorlige trafikkulykker skjer, er det utrykning for ambulanse, brann og politi. Alle med klart definerte oppgaver.

Men i større og større grad må kommunens frivillige brannvesen ta politiets oppgaver.

– Ofte venter vi rett og slett for lenge før politiet dukker opp. Vi brannfolk har som regel mer enn nok med det branntekniske, og å frigjøre folk og få dem over i ambulanse, sier brannsjef Arne Meland.

Ventet i to timer

Når politiet ikke kommer, må brannfolkene være skadestedsledere, og bruke ressurser på å koordinere arbeidet, håndtere trafikkdirigering og sikre bevis.

Hovedregelen er at de stenger E6 for å unngå påkjørsler av forbipasserende kjøretøyer når det er trafikkulykker.

– Kommer politifolkene fra Trondheim, vet vi at det i beste fall går en time før de kommer med 85 kilometer utrykningsvei. Men vi har hatt dødsulykker der vi har ventet på politiet i to timer. En annen gang

begynte politiet å kjøre mot trafikkulykkesstedet, men de meldte til slutt at de måtte gi opp på grunn av vær og vanskelige kjøreforhold, sier brannsjefen.

– Jeg mener det er helt urimelig at samfunnet skal akseptere en så lang utrykningstid for politiet. Et kommunalt drevet brannvesen opererer med lang kortere reaksjonstid. I noen tilfeller er vi ferdige med brannjobben vår på 15 minutter, sier Meland, og spør:

Skal kommunen bruke penger med å vente med å rydde på stedet, og holde involverte tilbake til politiet kommer?

Tilfeldig beredskap

Han påpeker at det er en ren politioppgave å sikre bevis, og at det ikke er noe brannvesenet skal gjøre. Samtidig mener han lang utrykningsvei også utsetter politifolkene for en unødvendig fare.

Slik det nå legges opp, blir det veldig tilfeldig hvor god politiberedskapen i kommunene blir. Det avhenger av om det er lokale politifolk på vakt, eller om vakthavende befinner seg i en bil flere timers kjøring unna.

Det er ikke slik det bør være, sier Meland.

Brannsjefen understreker at samarbeidet med politiet som kommer til åstedet er utmerket.

– Men det brukes unødig tid til å sette politiet inn i hendelsen når de endelig kommer, sier brannsjefen.