Må løslate Trandum-innsatte

Streikeuttaket i Politiets Utlendingsenhet (PU) onsdag morgen, vil føre til at innsatte utlendinger må slippes ut.

Publisert Sist oppdatert

Det sier lokallagsleder for Politiets Fellesforbund (PF) Geir Petter Pettersen i PU. Av et nytt stort streikeuttak på 267 politiansatte onsdag, er de fleste fra PU.

- Vi tar ut 128 stykker i streik, og 42 av dem jobber på utlendingsinternatet på Trandum, forteller han til Politiforum.

- Vi må ha en viss styrke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for de ansatte på Trandum. Når vi da tar ut våre medlemmer der, blir ikke HMS ivaretatt for alle, ergo kan vi ikke ha så mange innsatte. Konsekvensen er da at enkelte må løslates, fortsetter lokallaglederen fra PF.

Utgjør ingen fare

Dette dreier seg om personer som er ID-løse eller som venter på uttransportering. Pettersen understreker at Trandum ikke er et fengsel, og at dette ikke er personer som er dømt.

- De sitter etter utlendingsloven, og utgjør ingen fare for samfunnet.

Den andre konsekvensen er at utlendinger som venter på uttransportering, må vente til streiken er over.

- Vi har ikke mannskap til uttransportering, så de blir satt på vent.

Rammer internasjonalt

Streiken - om ikke partene kommer til enighet i tide - vil blant annet kunne ramme en planlagt stor, internasjonal charter på torsdag, hvor Norge er ansvarlig for å uttransportere utlendinger fra en rekke europeiske Frontex-land.

- Den kommer sannsynligvis ikke til å gå, i alle fall ikke med noen utlendinger herfra, sier Pettersen.

Totalt er det rundt 380 ansatte i PU, og nå tas 128 ut i streik.

- Streikeviljen en 100 prosent, og alle sympatiserer med det som har blitt resultatet av liten vilje fra staten til å oppnå enighet. Så kampviljen er stor!