Politimann på patrulje.
Politimann på patrulje.

Må holde våpen og ammunisjon adskilt

Politiets midlertidige bevæpning er forlenget fram til 10. desember. Heretter må imidlertid polititjenestemenn bære våpen og ammunisjon adskilt.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Politidirektoratet i en pressemelding.

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 25. november i fjor, og fram til nå har politiet båret pistol med ammunisjon i kammeret. Det blir det slutt på.

- Normalsituasjonen for politiet er å være ubevæpnet. Den nye ordningen representerer derfor også en heving av beredskap i forhold til normalsituasjonen. Ordningen vil ivareta en forsvarlig beredskap i lys av den aktuelle trusselsituasjonen. Ved den nye ordningen mener vi at vi fremdeles har en høy beredskap for å verne samfunnet og våre tjenestemenn, sier avdelingsdirektør Kaare Songstad i POD i pressemeldingen.

Må avklare opplæring

«Dagens bevæpningsordning fortsetter inntil vi har fått avklart eventuelt opplæringsbehov», understreker POD i pressemeldingen.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier i en pressemelding at han mener det er nødvendig å videreføre den midlertidige bevæpningen.

– POD har søkt om forlengelse av den midlertidige bevæpningen basert på trusselvurdering og fraværet av tilfredsstillende risikoreduserende tiltak. Jeg mener det er nødvendig å forlenge den midlertidige bevæpningen basert på PODs anbefaling. Jeg ser også frem til å motta PODs utredning av elektrosjokkvåpen som risikoreduserende tiltak, sier Anundsen.

- Ikke politisk press

Overfor Dagbladet avviser ministeren at regjeringen har utøvd politisk press for å nedskalere bevæpningen.

- Vi har ikke gitt noen slike signaler om operative forhold. De operative forholdene er det Politidirektoratet som har kompetanse om. Jeg har bedt POD om å vurdere tiltak for forhindre mulige vådeskudd. Jeg legger til grunn at anmodninger fra Politidirektoratet er godt forankret i politiet, både faglig og hos dem som har fagkompetanse, sier Anundsen til Dagbladet.

Kritisk PF-leder

Sigve Bolstad, leder for Politiets Fellesforbund (PF), sier i en uttalelse på organisasjonens hjemmeside at bevæpningen burde vært uendret så lenge trusselsituasjonen er den samme.

- Politiets Fellesforbund mener det ikke er behov for å endre instruksen. PSTs trusselvurdering er fortsatt på samme nivå som tidligere. Ingenting har endret seg og da mener jeg dette blir feil, sier Bolstad.