Odd Reidar Humlegård slapp planen for reformen fram i lyset i dag. Han fortalte hva som er viktig for at reformen skal bli vellykket.
Odd Reidar Humlegård slapp planen for reformen fram i lyset i dag. Han fortalte hva som er viktig for at reformen skal bli vellykket.

Lyser ut politimesterstillingene til uka

Politidirektør Odd Reidar Humlegård la fram framdriftsplan for politireformen i dag.

Publisert Sist oppdatert

I ettermiddag møtte politidirektør Odd Reidar Humlegård pressen etter at politireformen ble vedtatt i går.

En optimistisk politidirektør kunne blant annet annonsere at politidirektoratet vil lyse ut de nye politimesterstillingene fra uken.

– Vi er i rute. Nå vil vi etter planen lyse ut politimesterstillingene til uka. Da vil det komme en annonse eller fler, og vi vil starte en omfattende prosess med å velge ut de nye tolv politimesterne, sa Humlegård.

POD skal få bistand fra et eksternt firma med ansettelsene, som de sikter på å ha besatt rundt oktober.

Leder distriktene fra 1. januar

Videre fortalte politidirektøren at arbeidet er i gang med å bestemme hovedsetene i de nye politidistriktene.

– Vi skal regne på hvor det er mest hensiktsmessig å legge hovedsetene, og vi vil naturligvis følge retningslinjene med tanke på statlige arbeidsplasser her, sa Humlegård.

Politidirektør Humlegård under pressekonferansen i dag.
Politidirektør Humlegård under pressekonferansen i dag.

Etter at politimestre og hovedsetene er på plass, skal distriktene utformes, ifølge Politidirektoratets gjennomføringsplan. Et interimstyre skal lede hvert distrikt fra 1. januar, fram til det er ansatt ledere for geografiske enheter og funksjonelle driftsenheter – på nivå 2 – i distriktene

Utover 2016 og 2017 vil politireformen og de organisatoriske endringene rulles ut etappevis i politiet.

Behov for ressurser

Politidirektør Humlegård fortalte pressen at han var optimistisk. Blant annet løftet han fram tall som viser at 52 prosent av befolkningen ser en positiv utvikling i politiet.

Men han påpekte også behovet for ressurser.

– Ambisjonene må avstemmes med ressursbehovet. Prosjekter vil kreve tid og penger, og vi har dialog med departementet om det. Det handler rett og slett om å investere mer i politiet i en periode, for å få mer ut av politiet på lang sikt, sa Humlegård.

Økonomien er en av de store utfordringene mener han.

– Det er mye som skal gjøres samtidig. Skal man få en operasjonssentral opp å gå, må man investere i IKT. Det er mye som treffer oss på en gang, samtidig som det er behov for økonomisk handlingsrom. Kompleksiteten og at vi ressurssettes på en måte som gjør det mulig, blir det mest utfordrende.