Lover tøff kamp

Forrisikotillegg.

Publisert Sist oppdatert

600medlemmer av Politiets Fellesforbund markerte i dag i Oslo at fra i dag er det sluttpå å selge fritiden gratis til staten. Og de markerte at de ikke lenger vilvære med på å bryte Arbeidsmiljøloven ved å gå tjeneste som er i strid medpolitiets arbeidstidsbestemmelser.

- Nå måregjeringen ta på alvor at 1/3 av de politiansatte vurderer å søke seg ut avpolitiet. 88 prosent oppgir at lønn er en helt vesentlig årsak. I tilleggmelder 63 prosent at de er lei av vold og trusler i jobben. Mine medlemmer hargått lei av at politijobben ikke blir mer verdsatt av samfunnet, og resultateter at mange har sluttet, og enda flere vurderer nå å slutte i politiet. Det somskjer er at politifolkene ofrer både tid og helse for småpenger slik atjustisministeren skal nå sine mål. Det vil vi ikke lenger akseptere. Måtendette kan løses på er at politiet gis et risikotillegg som står i samsvar medalvoret politijobben består av. Da får vi en synlig aksept for den vanskeligeog viktige jobben politiet gjør. Dette vi har startet nå, er en kamp medlemmenei Politiets Fellesforbund kommer til å vinne, sa PF-leder Arne Johannessen i etstormøte i regi av Oslo Politiforening tidligere i dag.

Leder forPF i Oslo, Sigve Bolstad manet sine medlemmer i Oslo til å stå samlet, ogforberedte medlemmer ute på gatene og i lederposisjoner om det i tiden fremoverkommer til å bli tøffe tak.

- Det vilkoste blod, svette og tårer for å komme i mål, men jeg er ikke i tvil om atdenne kampen skal vi vinne hvis vi bare holder sammen, sa han til sterk applausfra en overfylt gymsal i Oslo Politihus.

Se også NRK sin nyhetsdekning av saken.