Curt A. Lier, leder for Juristforbundet støtter Rachlews ønske for etterforskningen, men mener flere av punktene også bør omfatte juristene.
Curt A. Lier, leder for Juristforbundet støtter Rachlews ønske for etterforskningen, men mener flere av punktene også bør omfatte juristene.

– Lett å være enig i at etterforskningsfaget er i krise

Lederen i Juristforbundet trakk fram «Rachlews reform» under høring på Stortinget og etterlyste kompetanseløft for juristene.

Publisert Sist oppdatert

I går holdt Justiskomiteen på Stortinget høring om politireformen. Blant de som regjorde for sitt syn og svarte på spørsmål fra blant annet AP-nestleder Hadia Tajik og Høyres Anders Werp, var leder i Juristforbundet, Curt A. Lier.

Han løftet opp hovedsaken i siste Politiforum, «Rachlews reform», under sin høringsuttalelse, og sa seg enig i flere av punktene på Rachlews ønskeliste. Men i tillegg ønsket han en bedre opplæring av påtalejurister, på lik linje med kravet til opplæring for etterforskere som Rachlew tar opp i Politiforum.

Rachlew påpeker blant annet at rollen til juristene i politiet blir klarere definert. Lier sier seg enig med Rachlew i at skillet er uklart. Under høringen sa han at poiltireformen ikke fremstår som en ledelsesreform så langt, og at reformen er lite konkret.

– Når man har et tosporet system med jurister og politifolk samlet, slik vi har i Norge i dag, jobber man tett faglig. Men samtidig må vi hindre at man sitter for tett og sikre at juristene er uavhengige, sier Lier til Politiforum.

Han trakk blant annet fram Oslo-politiet som et eksempel han ikke vil andre skal etterfølge.

– Der holder juristene til i samme enhet som polititjenestemennene. De er i det samme kommandosporet, sier Lier.

– Juristene risikerer å henge etter

Lier mener dagens system har en slagside ved at politifolk utvikler etterforskningsfaget, mens påtalesiden av arbeidet ikke blir utviklet på samme måte.

– Politijuristene bør ha en grunnopplæring i etterforskning. Den kan være lignende det man har på Politihøgskolen. Senere bør man også ha en egen opplæring i etterforskningsledelse, mener Lier.

Det vil kunne gjøre at jurister og etterforskere deler mer av kulturen og snakker samme språk i større grad, tror han. Dagens skille er i beste fall uklart, der en jurist leder saken samtidig som man har politifaglig etterforskningsledelse, mener Lier.

Under høringen trakk han også fram Monika-saken, som juristlederen ikke tror er enestående.

– Vi må få på plass tiltak som gir jurister tid, fristille dem, til å jobbe med store saker. Og vi bør etablere systematisk evaluering der erfarne påtalejurister kommer innom etterforskningen med jevne mellomrom med et objektivt og kritisk blikk. En som «djevelens advokat» En som sørger for at juristene ikke blir en del av jaktlaget, avslutter Lier.