Hugo Henstein, politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, er fornøyd med den midlertidige løsningen for distriktet og de ansatte.
Hugo Henstein, politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, er fornøyd med den midlertidige løsningen for distriktet og de ansatte.

Legger Midtre Hålogaland politidistrikt til Nordland

I alle fall for en stund. Politidirektoratet har bestemt hva som skal skje med distriktet som skal deles.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar slås politidistriktene sammen til 12 distrikter. Men ett distrikt skal ikke først og fremst slås sammen med andre, det skal deles: Rundt to tredeler av Midtre Hålogaland politidistrikt skal legges til Nordland og resten til Troms.

Men nå er det klart at det ikke skjer før Troms og Nordland politidistrikter har fått etablert en ny organisasjon. Det kan ta 6-12 måneder.

I et brev fra Politidirektoratet til distriktene, der POD skisserer hvordan distriktene skal ledes i en overgangsperiode, kommer det fram at Midtre Hålogaland politidistrikt skal legges til Nordland politidistrikt den første tiden.

Først etter 6-12 måneder vil Midtre Hålogaland deles i to, står det i brevet.

– God løsning

Opprinnelig skal det ha vært et forslag om å sette distriktet på vent, men det ville ikke ansatte eller ledelsen ha noe av.

– Det er egentlig det samme som vi har bedt om. Å stå i ventefase lenge er uheldig for organisasjonen. Vi splittes jo, og går jo inn i et nytt distrikt med samla identitet. Vi står i en slags spagat, sier politimester Hugo Henstein.

Derfor er løsningen der distriktet først ledes administrativt fra Nordland en god løsning, mener politimesteren.

– Det skal bygges nye organisasjoner etter nye modeller og med ny kultur. Det får vi være med på nå, og det er viktig for de ansatte. Hadde vi måttet vente til operasjonssentralen skulle legges ned før vi ble splittet, ville de ansatte komme til ferdige strukturer. Nå får de mulighet til å være med å forme den, sier Henstein.

Det fremkommer også at operasjonssentralen i Midtre Hålogaland vil rapportere både til Nordland og Troms, fram til disse distriktene har fått opprettet egne, nye operasjonssentraler. Det vil trolig skje rundt andre kvartal 2017.

Operasjonssentralen vil nå rapportere hendelser som skjer i den delen som skal bli en del av Troms til Troms politidistrikt, og hendelser som skjer i det som skal legges til Nordland til Nordland politidistrikt.

Kjører personalløpet likt som andre steder

Stein Nordahl Wilhelmsen, leder i PF i Midtre Hålogaland.
Stein Nordahl Wilhelmsen, leder i PF i Midtre Hålogaland.

Lokallagsleder i PF i Midtre Hålogaland, Stein Wilhelmsen, er også glad Midtre Hålogaland nå slipper vente på at Troms og Nordland politidistrikter skal ha organisert seg før det blir del av reformasjonen av norsk politi.

– Det er viktig fordi vi ønsker at personalløpet skal kjøres likt her som i resten av landet. At vi administrativt drives fra Nordland eller Troms spiller ingen rolle, men det er viktig at omstillingssamtaler for de ansatte settes i gang. At de ansatte i Midtre Hålogaland blir ivaretatt på samme måte som de ansatte i for eksempel Helgeland og Salten, som skal inn i samme distrikt, sier Wilhelmsen.

Han sier at han og ansatte var bekymret over at det virket som om det ikke var noen klar plan for distriktet som skulle deles, og ikke først og fremst slås sammen.

– Det er flere enheter som skal deles i to her, for eksempel fellesoperativ enhet og påtale. Vi er glade for å ha blitt hørt. Både vi i PF og arbeidsgiver er på et prøvestadie nå. Ingen har gått opp stien før oss, men nå satser jeg på at når vi slår sammen gode krefter, så blir ikke det så verst for distriktet, sier Wilhelmsen.