Legger inn flere støydempende tiltak i beredskapssenteret

Reguleringsplanen for beredskapssenteret ble vedtatt i dag.

Publisert Sist oppdatert

I dag vedtok Kommunal- og moderniseringsdepartementet reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud utenfor Oslo. Det betyr at planene er klare, og at det kun er opp til Stortinget å bestemme om senteret skal bygges eller ikke.

Naboer og lokalpolitikere har protestert kraftig mot et senter de mener vil medføre mye støy i nærheten av boligoråder, skoler og barnehager, og har blant annet jobbet for å flytte politiets helikoptertjeneste til andre steder. Men de får det ikke som de vil. Skytebanene forblir og det bygges hangarer for alle politiets tre fremtidige helikoptre.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har blant annet lagt inn flere nye støydempende tiltak, som skal begrense belastningen for lokalmiljøet.

LES OGSÅ: Dette vil de bygge i det nye beredskapssenteret

Må begrense skyting og flygninger

Blant annet skal det bygges høyere støyvoller og støyskjermer enn planlagt, mer av skyteanleggene skal bygges inn og kravene til støyisolering av bygg hvor det skal brukes eksplosiver og granater skjerpes. For eksempel skal det på en 200-meters skytebane skal standplass deles inn i båser, standplass på 100-meters banen skal få overbygg og på toppen av støyvollene skal det bygges to meter høye støyskjerming.

Oppegård kommune, der beredskapssenteret skal ligge, har fremholdt at staten har lagt til grunn andre regler enn tidligere avtalt, som har gjort at politiet kan støye mer enn først forutsatt. Nå lover justis- og beredskapsdepartementet at støyen fra skytebaner ikke vil overstige grenseverdiene og ikke vil gå utover kravene Oppegård og Ski kommuner stiller.

Det er også satt øvre tak for hvor mange granater og eksplosiver som kan benyttes årlig, og inn- og utflygningstraseene til helikoptrene skal benyttes slik at de skaper minst mulig støy. Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet vil 80-90 prosent av skuddene ikke registreres som støy for omgivelsene.

Slik ser de nye støytiltakene ut:

revidert_stoyrapport_14082017.png
Powered by Labrador CMS