Politidirektør Odd Reidar Humlegård og tidligere politimester i Vestfinnmark PD Torbjørn Aas under lanseringen av «Politiledelse»
Politidirektør Odd Reidar Humlegård og tidligere politimester i Vestfinnmark PD Torbjørn Aas under lanseringen av «Politiledelse»

– Legger ikke skjul på at vi er kjent med fryktkulturen

Fagforeningene som organiserer «folk høyt oppe i politiet» har ikke hørt om noen som fryktet å overvære lanseringen av «Politiledelse».

Publisert Sist oppdatert

– Vi legger ikke skjul på at vi er kjent med at det er en fryktkultur i politiet. Vi er blitt kontaktet av folk som er ukomfortable og synes det er vanskelig å si ifra, sier leder for Politijuristene Sverre Bromander.

Da boken Politiledelse i går ble lansert, sa tidligere politimester Torbjørn Aas noe som tyder på at fryktkulturen lever i politiet:

– Jeg har fått informasjon om folk høyt oppe i politiet som ikke er her i dag fordi de frykter for konsekvensene, sa Aas under sitt innlegg.

Torbjørn Aas under lanseringen av «Politiledelse». Foto: Ådne Sinnes
Torbjørn Aas under lanseringen av «Politiledelse». Foto: Ådne Sinnes

Politiforum har prøvd å få en kommentar, men vedkommende som Aas refererte til, ønsker ikke å uttale seg i saken.

Når det gjelder Aas’ konkrete uttalelse sier Bromander at det er helt ukjent for ham. Politijuristene har ikke hørt noe om at noen ikke tørr å være tilstede under lanseringen av boken «Politiledelse».

– Vi er ikke kjent med at enkeltmedlemmer fryktet konsekvensene av å delta på den aktuelle boklanseringen, sier leder for Politiets Fellesforbund Politilederne Lill-Heidi Tinholt til Politiforum.

– Hvis det er slik at enkeltmedlemmer sitter med en slik frykt, så oppfordres de til å ta kontakt. For vi kan ikke være kjent med en slik kultur at folk skal frykte å delta på en boklansering som denne, sier Tinholt.

Leder av Norges Politilederlag Jonny Nauste skriver i en mail «Dette er helt ukjent for oss, ingen av våre medlemmer eller andre ledere, har uttrykt dette til oss.»

Politidirektøren er ikke problemet

– Det er enkelte steder og i enkelte miljøer en dårlig ledelseskultur i politiet. Det gjelder ikke hele politiet, men enkelte steder. Men jeg må si at det er vanskelig for meg å se at det er Politidirektøren som står for det. Jeg opplever ham ikke som en slik person, sier Bromander fra Politijuristene.

– Så de som har tatt kontakt med dere og opplever en fryktkultur, de har ikke et problem med politidirektøren?

– Nei, det er ikke ting som blir rettet mot ham, sier Bromander.

Det er Politijuristene, Politiets fellesforbund Politilederne og Norges Politilederlag som organiserer de aller fleste som faller inn under beskrivelsen «høyt oppe i politiet».