Flere av studentene som går gjennom ny skytegodkjenning stryker, sammenlignet med tidligere år og gammel skyteprøve.
Flere av studentene som går gjennom ny skytegodkjenning stryker, sammenlignet med tidligere år og gammel skyteprøve.

Langt flere politistudenter stryker på oppskyting med pistol

Mange av studentene som gikk siste året på Politihøgskolen skjøt ikke så godt som den nye godkjenninga krever av dem. Kraftig økning i antallet som stryker på oppskyting.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år skal studentene på sisteåret ved Politihøgskolen, B3-studentene, gjennom skytegodkjenning med pistol og MP5 før de kan gå ut i tjeneste. Men langt flere studenter strøk på oppskyting med pistol i år, sammenlignet med tidligere år, viser tall Politiforum har hentet inn fra Politihøgskolen.

Hele 171 av 703 studenter som avla skyteprøve i vår – en fjerdedel – strøk på den første oppskytinga med pistol.

For 2015-kullet var tallet langt lavere. Da strøk 76 av 741 – rundt én av ti studenter – på oppskytinga med pistol. Tall fra våren 2014, da kun 12 av 464 studenter strøk på pistolskytinga, tyder på at strykprosenten har gått rett til værs.

Ny våpengodkjenning i år

For 2016-kullet har Politihøgskolen lagt om skytegodkjenninga. Tidligere var kullet delt i to, der halvparten ble godkjent på høsten og halvparten ble godkjent på våren. I år måtte alle studentene gjennom oppskyting på våren.

Politiforum har tidligere beskrevet hvordan våpengodkjenninga er endret. Blant annet brukes det mindre tid per student og per øvelse, og øvelsene er gjort mer realistiske. Øvelsene skjer med skyting over kortere tidsrom enn før.

Fredrik Svendby Engen er leder for Politiets Fellesforbunds studentlag, PF-studentene. Han er ikke utelukkende negativ til en høy strykprosent.

– Det er overraskende høye tall, men jeg tenker i utgangspunktet at det er bra at det stilles krav til at studentene kan håndtere våpenet. Dette viser at det kreves trening for å bruke P30L, politiets pistol, fastslår Engen, som selv er nyutdannet politimann.

Engen mener et høyt antall studenter som stryker, kan tyde på at Politihøgskolen må legge bedre til rette for mer trening. Med ny våpengodkjenning kreves det mer av kommende tjenestemenn og -kvinner, mener han.

– Vi har hatt mye skyting i leir fram mot oppskyting, men kanskje kunne man lagt til rette for å trene mer med pistolen over tid. Pistolen krever jevnlig trening og ikke skippertak, og det bør Politihøgskolen legge til rette for.

22 uten godkjenning

Studenter får tre forsøk på våpengodkjenninga. Så langt mangler 22 studenter godkjenning på pistol. Fire av disse har brukt opp alle sine tre forsøk, men de resterende kan få godkjenninga i orden hvis de består.

Ifølge Hilde Sørum ved Politihøgskolen kan det være flere årsaker til at strykprosenten har økt kraftig etter eksamen i leir siste studieår.

– Før var strykprosenten på MP5 høyere enn på pistol, men det har endret seg. Det kan skyldes endringer i skyteprogrammet, fastsatt av POD, som en del studenter opplever som mer krevende enn det tidligere programmet. En annen årsak, kan være vi har en økning av studenter i leir samtidig. Før var det 60 studenter, nå er det 90. All organisert skytetrening er også lagt til vårsemesteret. Det kan være krevende værforhold på vinteren og dette kan ha en innflytelse. I tillegg har treningstid mellom første og andre forsøk blitt redusert, forteller Sørum.

Hun påpeker at det også tidligere år har vært høy strykprosent:

Også i studieåret 2009/2010 var det en relativt stor andel som ikke besto skyteprøvene. Ved ordinær eksamen var det den gang 12,4 prosent av studentene som ikke bestod skyting med MP5 og 5,4 prosent som ikke bestod skyting med pistol.

– Var det en god ide å kutte skyting på høsten?

– Ved å legge skytetreningen/leiroppholdet til vårsemesteret vil det bli mindre tidsspenn mellom opplæring og aktiv tjeneste. Dette vurderes som er klar fordel.

– Er det mulig å gi studentene mer trening?

– PHS tilbyr at studentene kan trene ubegrenset med øvingsvåpen ved PHS. Skolen oppfordrer de også til å melde seg inn i pistolklubb for å ta ansvar for egen læring. PHS ikke har egne skytebaner i Bodø og Oslo. Det begrenser selvsagt mulighet for trening, sier Sørum.

– Et stressmoment

Engen sier det er kjedelig for den enkelte student som stryker og som ikke får godkjent vitnemålet.

– Det er et stressmoment for flere. Jeg har snakket med flere som gruer seg til oppskyting, sier han.

Når det gjelder oppskyting med MP5 kom alle studentene gjennom oppskytinga etter ny eksamen.