Landets mest moderne glattceller

Vindu på cella, fliser på veggene og musikk overhøytaleranlegget møter fanger som skal inn i den nye sentralarresten i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Moderne: Petter Hasund (t.v), Ole Jacob Bjone Smerud og Bent Skagmo viser frem landets mest moderne glattceller (foto. Thomas Berg)

Norges nyeste, største og mest morderne glattceller er åpnet i hovedstaden.


Med en prislapp på 200 millioner kroner skal det i alle fallikke stå på tekniske og moderne løsninger i den nye sentralarresten i Oslo.

I den nye sentralarresten i Oslo som ble åpnet 3. desember,er det 100 celleplasser. Sammenlignet med de gamle lokalene, hvor det var 65plasser av svært dårlig kvalitet, blir dette en helt ny hverdag, både for deinnsatte og de ansatte, ifølge tillitsvalgt og arrestleder i Oslo, Petter Hasund.

- I de gamle cellene rant det fra taket og ventilasjonen vardårlig. Så dette er en kjærkommen fornyelse, sier Petter Hasund.

I budsjett

­- Det vil være lyd- og bildeoverføring. Mulighet for at deinnsatte kan snakke med advokat direkte fra sin egen celle. Dessuten vil vi somarrestforvarere få en langt bedre oversikt over de innsatte enn tidligere.Tryggheten er satt i fokus, sier Petter Hasund.

Totalt har den nye sentralarresten hatt en økonomisk rammepå totalt 220 millioner kroner. Ifølge prosjektmedarbeider Bent Skagmo, som harjobbet med prosjektet i fire og et halvt år, vil ikke budsjettet sprekke,snarere tvert imot.

- Foreløpige tall viser at vi holder oss under grensa, noevi selvsagt er fornøyde med, sier Bent Skagmo.

Hypermoderne

Sentralarresten i Oslo er Norges mest moderne. Mye avinspirasjonen er hentet fra Nederland, og selve lokalene er utsmykket medmoderne kunst. Cellene har flislagte vegger og fremstår som moderne som detville stått i en boligannonse. Vindu og klokke er det også funnet plass til.

- Noen av cellene er også tilpasset rullestolbrukere oghandikappede. Når vi først lager en ny sentralarrest i Oslo, må den være såmoderne som mulig, sier Petter Hasund.

Under Politiforum sin omvisning i de nye lokalene fikk vi etklart inntrykk at forholdene i den nye sentralarresten er lagt godt til rette.Egne luftegårder i både andre og tredje etasje for de innsatte er også påplass.

- På det meste har det vært opptil 16.000 innsatte i løpetav et år, mens i de to siste årene har vi vært nede på ca. 12.000pågrepne/innbragte, sier Petter Hasund, og legger til,

- Den nye sentralarresten vil sikre en best mulig behandlingfor de innsatte.