- Krise i Bergen

I Bergen er politimangelen så stor at drapsetterforskere måsitte vakt i Tinghuset.

Publisert Sist oppdatert

Konsekvensen er at viktige vitneavhør i vold og sedelighetssaker må avlyses,skriver BT.
- At spesialtrente etterforskere må være fangevakt er krise, menerlokallagsleder i Politiets Fellesforbund Ivar Hellene.
Tidligere har Politiforum skrevet om nettopp dette problemetved Tinghuset i Oslo, hvor spesialetterforskeremed ekspertise innen drap og sedelighetssaker samt personer med spisskompetansefra Kripos og Beredskapstroppen må finne seg i å sitte vakt i Tinghuset.
Nå brer altså problemet seg også til andre store byer ilandet. Etterforskerne skal egentlig jobbe med drap, grov vold og voldtekter. Konsekvensenav fangevaktene er at saksbehandlingstiden blir lenger og vitneavhør måavlyses, ifølge Bergens Tidende. Nå frykter politiet at saker forbliruoppklart.
- Draps, vold og voldtektssaker blir nå nedprioritert for at vi skal hellerskal sitte vakt, sier Hellene til P4.