Kjell Ingolf Ropstad fra KrF vil prøve å få gjennomslag for friske penger til nærpoliti.
Kjell Ingolf Ropstad fra KrF vil prøve å få gjennomslag for friske penger til nærpoliti.

KrF vil plusse på budssjettet med 150 millioner kroner til politifolk i distriktene

– Mange midler spises opp sentralt, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Publisert Sist oppdatert

Politiet fikk i år 14,2 milliarder kroner i driftsbudsjett til distrikter, særorganer og POD.

Men økningen i budsjettet spises opp gjennom øremerkinger, tross at politiet både skal vokse og reformeres på en gang.

I sitt forslag til alternativt budsjett legger Kristelig folkeparti i dag på 150 millioner kroner som skal gå til nærpoliti i politidistriktene. Det var ABC Nyheter som først omtalte saken i går. I dag sier Kjell Ingolf Ropstad i KrF, som også er nestleder i justiskomiteen på Stortinget, til Politiforum at økningen kommer for å sikre at Nærpolitireformen faktisk fører til flere politifolk.

– Bakgrunnen for at KrF ble med på reformen var at det skulle bidra til mer lokalt politi ute i distriktene. Mye tyder på at ressursene spises opp sentralt og ikke lokalt. For KrF er det helt avgjørende at reformen sikrer politi ute i distriktene og ikke bare der hovedsetet vil være.

Distriktene viktigst for å nå målet

Deler av pengene politet får til nye stillinger blir holdt igjen sentralt i Politidirektoratet. Bakgrunnen for dette er at POD også har behov for midler til å utvikle deler av norsk politi. Blant annet har POD et IKT-etterslep som kan få store konsekvenser.

Men det går utover distriktene og økonomien de har til drift.

– Formålet med politireformen er å skape et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Skal dette oppnås må politiet har ressurser der folk bor. Skal formålet med reformen oppnås må politiet sikres ressurser til flere politifolk ute i distriktet. Det viktigste er at ressursene kommer ut i politidistriktene, sier Ropstad.

Ønsker totalt 255 millioner til i distriktene

KrF vil ta med sitt forslag om friske midler inn i forhandlinger med regjeringen. Ropstad har tro på å få gjennom økningen.

I tillegg til 150 millioner til distriktene tar KrF sikte på å øke tilskudd til menneskehandel-team i alle distrikter fra 15 til 60 millioner, slik at alle politidistrikter får fem millioner hver til de såkalte EXIT-teamene. Samme summen ønsker KrF å gi til etterforskning, påtale og avhør ved Statens barnehus i hvert distrikt.

Økokrim, som sliter økonomisk, skal få tilskudd på ti millioner og politiets senter mot arbeidslivskriminalitet seks millioner kroner, dersom KrF får gjennomslag for alle sine punkter.