Erlend Bjørnestad, leder i PF Rogaland, forteller om reaksjoner fra medlemmene.
Erlend Bjørnestad, leder i PF Rogaland, forteller om reaksjoner fra medlemmene.

Krever opprydning i toppen

Mange har reagert på sjefsutbetalingene til PFs generalsekretær. I PF Rogaland bad lokallagslederen om medlemmenes reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

I går ble det kjent at generalsekretær Lars Øverkil i PF hever millionlønn og pensjon. Statens pensjonskasse avviser at han har søkt om utsettelse av pensjonsmottak, til tross for at Øverkil selv informerte forbundsleder Sigve Bolstad om at det var gjort.

Lokallagsleder Erlend Bjørnestad i PF Rogaland har fått flere titalls, svært kritiske, tilbakemeldinger fra sine nær 700 medlemmer:

− Mine medlemmer reagerer på manglende dømmekraft og den grådigheten som kommer for en dag da Politiforum dokumenterer at han mottar utbetalinger og verdier for nærmere to millioner kroner, sier Bjørnestad.

Frykter svekket politisk vilje

Han har mottatt skarpe reaksjoner på at Øverkil har feilinformert forbundsleder om sin påståtte søknad om utsatt pensjon.

− Flere av mine medlemmer frykter at saken skal påvirke den politiske vilje til å opprettholde muligheten til å gå av med pensjon etter særaldersgrensen negativt.

Medlemmene i PF Rogaland forventer nå politiske reaksjoner, ettersom det er så klare brudd på tilliten man har til ledelsen, og de etiske og moralske verdier det forventes at finnes i en politifagforening, sier Bjørnestad.

− Hvorfor er det så sterke reaksjoner? Det er jo lovlig.

−Jeg er fullt klart over at det er lovlig. Men det er ikke lurt og helt uten politisk teft å gjøre slik.

Forventer handling

−Jeg har oppfordret alle mine medlemmer til å lese artikkelen og bedt dem, uten at jeg har gitt føringer for hva de skulle mene, om å komme med direkte tilbakemeldinger til meg. Det er disse tilbakemeldlingene jeg nå videreformidler, sier Bjørnestad alvorlig.

− Hva mener du forbundsleder og forbundsstyret nå må gjøre?

− De må handle klokt, raskt og de må skape ro, sier Bjørnestad.

Han sier det forventes at PF, som representerer ansatte i politiet som er avhengig av tillit, selv må ha en høy grad av tillit - og et tydelig lederskap:

Kareen Gjesteland har tidligere hatt sentrale posisjoner i PF.
Kareen Gjesteland har tidligere hatt sentrale posisjoner i PF.

– Jo mer vi som organisasjon kan gjøre selv, så raskt som mulig, jo bedre er det, sier Bjørnestad med adresse til forbundsstyre som i dag skal i telefonmøte med en enkelt sak på dagsorden: Forholdet til generalsekretær Lars Øverkil.

Synes generalsekretæren bør trekke seg

Tidligere medlem i kontrollnemda Kareen Gjesteland sier at foreningen nå har mistet fotfestet.

− Det jeg ser er så svakt moralsk fundert at dette vil jeg ikke være med på. Å lese at slikt foregår i en fagforening jeg har vært så glad i, føles vondt, sier Gjesteland, som har bekledd sentrale verv i PF i en årrekke.

At generalsekretæren opplyser til styreleder at han skriftlig søkte om fritak fra pensjon hos SPK - uten at det har skjedd - for så å fremstille det som en muntlig søknad i stedet, og Statens pensjonskasse tilbakeviser at det hverken er levert skriftlig eller muntlig søknad, da blir dette løgn, mener Gjestland.

– Trekker ikke generalsekretæren seg, må han sparkes. Og gjør han ikke det, må Bolstad også gå, sier Gjesteland.

– De må ha glemt hvem de er der for. Jeg kjenner meg ikke igjen lenger, sier Gjesteland, som tidligere i vår meldte seg ut av PF.

Politiforum har vært i kontakt med generalsekretær Lars Øverkil. Han ønsker ikke å kommentere påstandene og kravene som her fremsettes.