- Konstruktivt - men krevende

- Spennende møte med høy temperatur.

Publisert Sist oppdatert

Slik karakteriserer justisminister Knut Storberget møtetmellom de ulike politiorganisasjonene nå i ettermiddag.

- Alle er enige om at det er store muligheter, og vi harbestemt at vi skal møtes igjen over nyttår for å se videre på denne saken. Davil også fornyingsminister Heidi Grande Røys være tilstede, sier KnutStorberget, som er glad for at forslaget PF la frem til løsning på politikrisen tidligere i uka, ikke er et ultimatum.

Dagens møte var ikke et «inn-på-teppe-møte» slik det harblitt fremstilt i media i dag, men et møte som var planlagt for lenge siden.
Ingen av partene vil gå i detaljer på hva som ble diskutert, men at det vil blien driftsgjennomgang av norsk politi for å få mer ressurser ut av det man har,er sikkert. Det ble også diskutert hvordan flere sivile skal innfases for åfrigjøre mer politikraft. I tillegg var spørsmål rundt arbeidstidsbestemmelseneet tema.

Også forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen,var mer optimistisk enn på lenge.
- Dette har vært et konstruktivt møte hvor Knut Storbergetviser vilje til å diskutere videre. Nå ser jeg frem til videre dialog. Men jeglegger ikke skjul på at det blir krevende samtaler vi skal ha på nyåret, sierArne Johannessen.

Ingen av partene ville si noe om når de trodde det villekomme en løsning på politikrisen.

I tillegg til Politiets Fellesforbund, varStatsadvokatforeningen, Politijuristene, NTL, Parat (YS-stat) og NorgesPolitilederlag med i møtet.