Klart nei til fast bevæpning

Den skotske politiforeningens generalsekretær Calum Steele, sier han ikke ønsker å se et fast bevæpnet politi - hverken i Skottland eller Storbritannia ellers.

Publisert Sist oppdatert

Uttalelsen kommer etter at de to polititjenestekvinnene Fiona Bone og Nicola Hughes ble drept i tjenesten i Manchester i september.

Calum Steele.jpg
Calum Steele.jpg

- Noen ganger er selvfølgelig polititjenestemenn nødt til å være bevæpnet, og en sjelden gang kan de ble nødt til å bruke våpen, sier han i et informasjonsskriv.

- Men et rutinemessig bevæpnet politi, med bære våpen i beltet hver eneste dag, er ikke noe vi ønsker å se i Skottland.

De to politikvinnene som ble drept den 18. september i år, var «to kvinner som ønsket å hjelpe andre», sier Steele.

- Drapene på dem satte spørsmålet om bevæpning av politiet på dagsordenen. Politisjef Peter Fahy i Manchester trakk paralleller til USA, og sa han var mot fast bevæpning. Jeg er enig med ham, understreker Steele.

Han ønsker ikke noen endring av politimodellen i Storbritannia.

- Å bevæpne politiet vil ikke hjelpe Fiona eller Nicola. Det vil ikke få dem tilbake og det vil ikke avverge politidrap i framtiden.

Totalt 13 skotske polititjenestemenn har blitt drept siden Andre verdenskrig.

I Norge debatteres også spørsmålet om et fast bevæpnet politi. Under landsmøtet til Politiets Fellesforbund (PF) i Molde i november, skal PF ta stilling til om de ønsker å gå inn for et fast bevæpnet politi.

PFs eget Bevæpningsutvalg utarbeidet i 2011 en rapport som blant annet viste at 60 prosent av 4147 spurte polititjenestemenn og -kvinner svarte nei på spørsmålet om de ønsket fast bevæpning.

Under landsmøtet i fjor ble imidlertid dette spørsmålet utsatt, blant annet for å gi bedre tid til å sette seg inn i utvalgets rapport. Ett år senere, forventer Bevæpningsutvalgets leder Sigve Bolstad at deltakerne på årets landsmøte har fått satt seg godt inn i rapporten.

– Jeg tar for gitt at lokallagene jobber med saken, og møter topp oppdatert i Molde, sa han til Politiforum i august.