Politibetjent Mari Stene ved Meldal lensmannskontor, sammen med Meldal-ordfører Are Hilstad (Ap).
Politibetjent Mari Stene ved Meldal lensmannskontor, sammen med Meldal-ordfører Are Hilstad (Ap).

Kjemper for nærpolitiet

Ordføreren og innbyggerne i Meldal kommune er enige: Lensmannskontoret er viktig for tryggheten og det forebyggende arbeidet mot utsatt ungdom i bygda.

Publisert Sist oppdatert

Den tidligere industrikommunen midt i Orkladalføret i Sør-Trøndelag, har 4000 innbyggere og et lensmannskontor bestående av to ansatte. Den tidligere lensmannen sluttet i vår og ingen ny er blitt ansatt.

For bare noen få år siden besto lensmannskontoret av fem ansatte. Nå kjemper den unge ordføreren i bygda for at ikke lensmannskontoret skal bli nedlagt. For Meldal er i liket med andre små kommuner i Norge i faresonen. Den nye politianalysen foreslår en kraftig reduksjon i både politidistrikter og små tjenestesteder.

– Folk i distriktet bør ha den samme tilgangen til politiet som folk i byen. Vi er ikke bombastisk på at lensmannen må ha fast tilhold i Meldal, men vi ønsker å ha et bemannet lensmannskontor med operativt personell, sier ordfører Are Hilstad i Meldal kommune.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi vi erfarer at nærhet til politiet er ekstremt viktig, spesielt i forhold til det forebyggende arbeidet.

Meldal hadde i en årrekke en lensmann som alle i bygda kjente. Han var også synlig etter arbeidstid som fotballtrener eller festivalarrangør.

– Selv i dagens teknologiske samfunn, er terskelen for å ringe politiets tipstelefon for mange svært stor. Dette gjelder kanskje spesielt for eldre mennesker. Men støter 80 år gamle Olga på lensmannen i butikken, tør hun kanskje å gi ham et tips, mener Hilstad.

Forebygging viktigst

Meldal er kanskje mest kjent for Løkken verk, som hadde den største forekomsten av kobberholdig svovelkis som er funnet i Norge til nå. Det var gruvedrift i området fra 1654 til 1987. De siste 20 åra har kommunen opplevd negativ befolkningsvekst, en tendens som nå har snudd.

– Kommunen synes det forebyggende arbeidet er helt klart viktigst og da spesielt rusforebygging. Vi har en videregående skole som er en ren yrkesskole med 70 prosent gutter. Slike skoler er mer belastet og vi jobber systematisk for å unngå at ungdom kommer skjevt ut. Kommunen, NAV, politiet, barnevernet og skolevesenet jobber sammen i tverrfaglige team. Jeg tror det blir vanskeligere å få politiet med i disse tverrfaglige gruppene om lensmannskontoret forsvinner, sier Hilstad.

Meldal har en tett dialog med andre trønderske kommuner i samme situasjon, for å unngå at konklusjonen i politianalysen blir satt ut i livet. Dette er blant annet Rennebu og Frøya kommune. Meldal vil gi en skriftlig utredelse før høringsfristen til politianalysen går ut i oktober. I tillegg vil de ta kontakt med rikspolitikere, for å formidle hvilke konsekvenser en nedleggelse av nærpolitiet vil ha for sikkerheten og beredskapen i Norge.

– Jeg representerer Arbeiderpartiet, og i vårt partiprogram står det at de lokale lensmannskontorene skal bestå. Men vi er åpne for å se på oppgavefordelingen. Jeg er enig med politianalysen om at folk med politiutdannelse i størst mulig grad bør jobbe med politiets kjerneoppgaver og at noen av de sivile oppgavene kan organiseres under andre offentlige etater. Men da må det tilføres midler til disse formålene, sier Hilstad.

– Meldal kan bli nedlagt

Ordføreren skjønner behovet for en rasjonell drift av politiet, men er uenig med politianalysen om at politiet vil kunne oppnå økt nærhet og beredskap gjennom store politidistrikter og færre lensmannskontorer.

Han får støtte fra lensmannsbetjent ved Meldal lensmannskontor, Mari Stene.

– Politianalysen er en utfordring for nærpolitimodellen. PF sentralt står for et lokalt forankret politi med god hverdagsberedskap. Politianalysen vil legge til rette for færre små tjenestesteder, og sånn sett kan Meldal lensmannskontor bli nedlagt, sier Stene.

Lensmannsdistriktet har gradvis blitt bygd ned, og beredskapen er i dag ivaretatt av døgnkontinuerlig patruljetjeneste som omfatter seks lensmannsdistrikt.

– Hvorvidt dette er godt nok for publikum vil til syvende og sist bli en politisk avveining, mener politibetjenten.

Den politiske lederen i kommunen er kritisk til nedskjæringene i politiet, som blant annet har ført til lengre utrykningstid.

– De siste par årene har utrykningstiden ved trafikkulykker blitt lengre. Dette tar ressurser fra kommunen, siden vi må skolere brannfolkene våre i skadestedsledelse. De må ta ansvar inntil politiet kommer til ulykkesstedet. Hvis politiet skjærer ned, betyr det bare at andre må ta mer ansvar, sier Ap-ordføreren.

Oppklaringsprosenten ved mindre lensmannskontor er dårligere enn ved de større kontorene, og ett av argumentene i politianalysen er at større enheter vil gi bedre fagmiljøer.

– Det er mulig at dette er riktig, men jeg synes det er helt klart viktigst å unngå kriminalitet, og da er nærpoliti svært viktig, sier ordføreren.

Folk ønsker nærpoliti

Folk på gata i Meldal er ikke i tvil: Lensmannskontoret er viktig for trygghetsfølelsen. Det er også viktig med nærhet til politiet.

– Kjennskap til lokalsamfunnet er viktig. Om lensmannskontoret blir nedlagt, vil det være ekstremt viktig for oss at noen av politifolkene blir boende i kommunen selv om de må skifte arbeidsplass til Orkdal. Det er viktig at politiet kjenner de belastede miljøene, sier Hilstad.

For noen år tilbake gjennomførte lensmannen i Meldal et kurs for ansatte ved den videregående skolen i bygda. De fikk opplæring i hvordan de skulle takle en eventuell skyteepisode på skolen.

– Politiet garanterte den gangen at de skulle kunne være på plass på skolen innen 15 minutter i en krisesituasjon. Det er ikke sikkert de kan garantere i dag og enda mindre hvis lensmannskontoret forsvinner. Hvis det skjer store kriser er det viktig at vi har et nærpoliti. Vi kommer til å kjempe hardt for å beholde et operativt lensmannskontor i bygda vår, avslutter Hilstad.