Politibil under utrykning.
Politibil under utrykning.

Kan enkelt bedre responstiden

Reservetjeneste kan få tilgjengelig politiberedskap på alle lensmannskontor

Publisert Sist oppdatert

Lokallagsleder for Politiets Fellesforbund i Sogn og Fjordane politidistrikt, Kjetil Drange, sier at politiet kan skreddersy beredskap til små landkommuner, ved å ta i bruk hjemmevaktordning, i politiet kalt beredskapsvakt.

Dette går ut på at politibetjentene ved de små lensmannskontorene har beredskap hjemmefra når de ikke er i aktiv tjeneste. Da foregår utrykningen umiddelbart av politifolk i kommunen, som kjenner lokale forhold.

Denne ordningen var mye brukt tidligere, men stadig lavere politibemanning og ressurskrise har gjort at mange politimestere har pålagt lensmannskontorene å innlede vaktsamarbeid over kommunegrensene.

- Er de ansatte villige til å gå inn i slik reservetjeneste?

- Jeg får tilbakemeldinger som tyder på at deler av politistyrken heller vil ha reservetjeneste, enn å ha de enorme kjøreavstandene de i dag har i de store vaktsamarbeidsregionene, forteller Drange Politiforum.

Trenger bedre beredskap

- I dag kan vaktsettene være preget av mye bilkjøring, og lite politiarbeid. Etter mitt skjønn, vil en slik ordning med reservetjeneste kunne være med på å skreddersy et beredskapsbehov for små distrikt, sier Drange.

Han mener at selv med en slik organisering, er politiet i dag for få til å kunne forhindre lang responstid i alle distriktets områder.

- Men inntil politibemanningen blir bedre, vil dette være en god ordning på kort sikt, for å få den politiberedskapen innbyggerne forventer, sier Drange.

Tillitsmannen er kritisk til at noe så viktig som politiberedskap er basert på tilfeldigheter. I de to politibilene som kom først til drapsstedet, hadde tjenestemennene i utgangspunktet fri.

- Det var stor grad av tilfeldighet i at operasjonssentralen fikk tak i politimenn på fritiden. Dette er gambling med beredskapen, sier Drange, og spør videre:

- Skal vi være fornøyd med å ha det slik i 2013?

Han poengterer at patruljen som var på jobb, og som fikk oppdraget først, kunne vært enda lenger unna.

- I et helt rutinemessig oppdrag kunne de vært i Songdal, tre timer unna åstedet, sier han til Politiforum.

Politimester Iden har ikke vært tilgjengelig for kommentar.