Politireformen har vært debattert hyppig på Stortinget i vinter og vår. Torsdag er den tema igjen.
Politireformen har vært debattert hyppig på Stortinget i vinter og vår. Torsdag er den tema igjen.

Justispolitikere vil instruere politiet til å lytte til kommuner og ansatte

Stortinget kan ende opp med å pålegge politiledelsen å lytte til både ansatte og kommunene i gjennomføringa av reformen.

Publisert Sist oppdatert

Flertallet i justiskomiteen på Stortinget fremmer torsdag morgen flere formuleringer for Stortinget, som kan legge føringer for hvordan politiet gjennomfører politireformen.

Blant annet stemte flertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti for at de ansatte skal lyttes til i reformløpet. Også Høyre og Fremskrittspartiet støtter forslaget:

Hadia Tajik (Ap).
Hadia Tajik (Ap).

«Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalens intensjoner knyttet til ansattes og organisasjoners medbestemmelse blir fulgt med tanke på implementering av Politireformen.»

– Arbeiderpartiet har tatt initiativ til forslaget fordi vi har fått tilbakemeldinger fra de ansatte i politiet om at de ikke i tilstrekkelig grad har fått medvirke ved implementeringen av politireformen. Det bekymrer oss at reformen ikke ser ut til å være reelt forankret blant de ansatte i politiet. Det at også Høyre og Fremskrittspartiet gir sin tilslutning til forslaget bekrefter at det er behov for å justere kursen og sørge for reell medvirkning. Dette er en tydelig beskjed til justisministeren, sier AP-nestleder og leder for justiskomiteen, Hadia Tajik.

– Det var en enstemmig komité på dette punktet. Det er en selvfølge at vi følger lover og regler for medvirkning, sier Høyres Anders Werp til Politiforum.

Vil tvinge POD til å vektlegge kommunenes mening

Flertallet i komiteen, Ap, Sp og Krf, ber også regjeringen om å sikre at tjenestestedene i framtidens politi er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt tilstede der folk er, samt å sørge for at det legges betydelig vekt på det enkelte kommunestyres mening om å beholde lensmannskontoret i kommunene.

Hvorvidt dette får flertall i Stortinget gjenstår å se, når Stortinget skal behandle forslagene mandag. Men her har flertallet ikke støtte fra regjeringspartiene.

HVA MENER KOMMUNENE? Halvparten av ordførerne har svart

De tre partiene som utgjør flertallet i justiskomiteen, vil også be regjeringen om å sørge for at de ansatte i politi- og lensmannsetaten får stor grad av medbestemmelse i den videre gjennomføringen av politireformen, og å sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.

Jenny Klinge (Sp)
Jenny Klinge (Sp)

– Jeg mener at det er et sterkt signal fra justiskomiteens flertall, Sp, Ap og Krf, når vi slår fast at regjeringen må følge opp de føringer som Stortinget har lagt. Slik det har vært til nå, har mange kommuner ikke fått medvirke i den grad som ble forutsatt da stortingsflertallet vedtok reformen, sier Senterpartiets Jenny Klinge.

Forslaget om at Stortinget kan pålegge Politidirektoratet å vektlegge kommunestyrenes mening i større grad, må sies å være oppsiktsvekkende. Klagene på politireformen kommer fra mange kommuner som har fått lensmannskontorene sine foreslått nedlagt. Hvis kommunestyrenes mening faktisk skal vektlegges tungt, kan det med andre ord bety færre nedleggelser enn foreslått.

På dette punktet har altså Senterpartiet fått med seg Arbeiderpartiet og Krf, men også dette avhenger av hvorvidt forslaget får flertall på Stortinget torsdag, eller ikke.

– Dette handler om tryggheten til innbyggerne i disse kommunene, og hvis kommunen mener at det er best å beholde kontoret, må dette tillegges betydelig vekt. Dette har vi nå fått flertallet i justiskomiteen med på. Nå gjenstår det å se hva stortingsflertallet velger å gjøre i denne saken, sier Klinge.

LES OGSÅ: