PF-leder Sigve Bolstad blar gjerne selv i Politianalysen, men tror den foreløpig er for vid og lite konkret til å fange den store interessen blant medlemmene.
PF-leder Sigve Bolstad blar gjerne selv i Politianalysen, men tror den foreløpig er for vid og lite konkret til å fange den store interessen blant medlemmene.

– Jeg er ikke overrasket

De sakene leserne av Politiforum vil skal prioriteres, stemmer overens med det vi vil jobbe med, sier PF-leder Sigve Bolstad.

Publisert Sist oppdatert

Forrige måned stilte Politiforum.no leserne spørsmålet om hva Politiets Fellesforbund (PF) bør jobbe mest med i framtida.

Ressurser og lønn og arbeidsvilkår var de to områdene flest lesere vil skal prioriteres.

PF-leder Sigve Bolstad er ikke overrasket over resultatene.

– Resultatet fra spørreundersøkelsen er i samsvar med vår satsing. Vi vet av erfaring at lønn står langt fremme. Vi har fanget opp at folk er opptatt av ressurser, og av å ha et godt grunnlag for å gjøre en god jobb. Og vi ser også at politifolk er opptatt av sikkerheten til publikum, og delvis også sin egen egen sikkerhet ved at man er nok politifolk på jobb, sier Bolstad.

Politianalysen lite konkret

Det forholdsvis lave interessen for bevæpning er forventet, mener PF-lederen. Aller færrest synes Politianalysen bør være den viktigste saken for PF. Den er ikke konkret nok ennå, tror Bolstad.

– Politianalysen handler også delvis om ressurser til politiet. Analysen favner svært og vidt. Den forholdsvis lave interessen tror jeg har å gjøre med at analysen ikke oppfattes som veldig konkret før stortingsproposisjonen er lagt frem fra Regjeringen.

– Hvordan tar PF med seg svarene videre ?

– Dette er de sakene vi bruker mest ressurser på lokalt og sentralt. Vi driver god alliansebygging i distriktene, med POD og med Justisdepartementet. Ressurser er en del av omorganiseringene.

Blant annet på landsmøtet vil sakene stå sentralt, sier Bolstad.

– På landsmøtet skal signalordet være «omstilling». Vi jobber mye med opplæring på lønnsarbeidet, og at vi forsøker å få store lokale lønnspotter i lønnsoppgjøret.