Stig Olsen, styreleder i Barentssekretariatet.
Stig Olsen, styreleder i Barentssekretariatet.

– Ikke påvirket om Barents Observer

Norske myndighetspersoner har blitt forsøkt påvirket av Russland for å stanse russisk kritikk i Barents Observer, hevder Kjetil Stormark. – Fullstendig ukjent for meg, sier styreleder Stig Olsen i Barentssekretariatet.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har ikke blitt påvirket av russiske etterretning. Det har heller ingen av våre politikere, så vidt jeg er kjent med. Fra Utenriksdepartementet opplyser overfor meg at dette er ukjent også for dem, sier Olsen til Politiforum.

Ifølge Stormark er det den russiske sikkerhetsmyndigheten FSB som skal stå bak. De utgjør ifølge ham den viktigste etterfølgeren til den sovjetiske Tsjekaen, KGB og NKVD.

I et intervju med Politiforum sier Stormark at han fra ulike kilder vet at flere norske myndighetspersoner har blitt forsøkt påvirket fra russisk side, med formål om «å forsøke å stanse en Russland-kritisk nettavis».

– Dette har helt åpenbart vært en påvirkningsoperasjon i regi av FSB. Jeg har imidlertid intet grunnlag for å hevde at nordnorske politikere har latt seg påvirke og at noen har opptrådt på vegne av russiske interesser. Men det jeg har grunnlag for å si noe om, er at FSB har forsøkt å presse norske myndighetspersoner for å få det samme utfallet som saken har fått nå, sier Stormark i intervjuet.

Stormark sier også at eierne av Barents Observer, som er Barentssekretariatet og de nordnorske fylkeskommunene, ikke ønsket at nettstedet skulle drives etter Redaktørplakaten. Han hevder eierne mente det ble for belastende at nettstedet stilte kritiske spørsmål til russiske myndighetspersoner.

– Dette stiller vi oss helt uforstående til, sier Olsen.

– Barents Observer har aldri blitt drevet etter Redaktørplakaten, noe som eierne senest gikk inn for i vår. Men nettstedet har stått helt fritt til å drive redaksjonelt uavhengig siden starten. Eierne har ikke blandet seg inn i den redaksjonelle friheten til Barents Observer, sier styrelederen.

Redaktør Thomas Nilsen i Barents Observer ble i høst avskjediget etter en langvarig konflikt om nettstedets redaksjonelle uavhengighet. Begrunnelsen for avskjedigelsen, var pliktbrudd og illojalitet.

Nilsen selv mener avskjedigelsen skyldes at han ved flere anledninger kritiserte eierne offentlig for beslutningen om å ikke la Barents Observer drives etter redaktørplakaten.

Avskjedigelsen ble senere endret til en avtale mellom Nilsen og arbeidsgiveren. Han slapp avskjed ved at han selv sa opp sin stilling uten arbeidsplikt i oppsigelsestiden.