Ikke nok med 100 millioner til IKT

– Selv med bevilgningen på 100 millioner kroner, ser vi at IKT-situasjonen utfordrer oss, sier politidirektøren.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet er det foreslått en bevbilgning på 100 millioner kroner til «oppstart av IKT-modernisering i politiet» i 2016.

Dette skal gi etaten en nødvendig videreføring av IKT-arbeidet. Men Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegår trenger mer penger for å få IKT i Politiet opp på et «akseptabelt nivå»:

– Selv med bevilgningen på 100 millioner kroner, ser vi at IKT-situasjonen utfordrer oss. Vi trenger fremdeles investeringer i milliardklassen for å komme opp på et akseptabelt nivå.

Merverdiprogrammet, som ble lagt ned i sommer, hadde til sammenligning en kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. Da det ble stanset var det brukt 240 millioner kroner på prosjektet.

– Totalt vil det være 283 millioner til IKT i politiet, sier Justisminister Anders Anundsen til Politiforum.

Dette fordi 183 millioner kroner som ble bevilget i fjor, videreføres.

Utfordring med øremerkede midler

– Det er også en utfordring i 2016, at en stor del av bevilgningen er øremerket, noe som gjør at budsjettsituasjonen vil være stram også i 2016, sier Humlegård i en pressemelding.

Men han holder fast på at «arbeidet med å gjennomføre endringer i organisering av fellestjenester og administrative oppgaver» vil på sikt gi en gevinst i «100-millionersklassen».

Samlokalisering og Nødnett

Det er over budsjettet for Redningstjenesten, samfunnsikkerhet og beredskap foreslått bevilget 22,7 millioner kroner til oppstart av arbeidet med forbedring av nødmeldingstjenesten.

Dette inkluderer samlokalisering av politiets operasjonssentraler og brannvesenets 110-sentraler.

Innen utgangen av året skal også Nødnettet være landsdekkende. Dette foreslår regjeringen å sette av 1,1 milliarder kroner til i 2016.