KRITISK: Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet blir ikke forundret dersom ikke reformen oppfyller det den lover.
KRITISK: Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet blir ikke forundret dersom ikke reformen oppfyller det den lover.

− Ikke grunnlag for storstilt omorganisering

Det var bare Senterpartiet og Miljøpartiet som gikk i mot regjeringens forslag om å bygge om politiet. Parlamentarisk leder Marit Arnstad og SP-veteran Per Olaf Lundteigen hamret løs mot det det de karakteriserte som sentraliseringsiver.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ikke mulig å legitimere en storstilt omorganisering av politiet med å henvise til 22.7-kommisjonens rapport. Ingenting i rapporten tilsier at hendelsen hadde gått bedre om man hadde hatt færre politidistrikt og færre lensmannskontor, sier SP-veteran Per Olaf Lundteigen.

Han viser til at det i 22.7-kommisjonens rapport derimot var stort fokus mot politiets ledelse, kultur og holdninger.

− Daværende statsminister Jens Stoltenberg sa selv etter at rapporten var lagt frem, at det minst krevende var blant annet å beslutte omorganiseringer. Stoltenberg sa at den viktigste jobben handlet om ledelse. Og det handlet om styrking av holdninger og endring av kulturer knyttet til beredskap, sier Lundteigen.

Ved behandlingen i kontroll- og konstitusjonskomiteen fikk Sp med seg Ap og SV på følgende merknad i Innst. 210 S (2012-2013) under Kap. 3.8.1 Kultur- og ledelsesutfordringer: «Det gjelder for alle disse beredskapsorganisasjonene at de trenger en desentralisert ledelse som kan realisere det overordnede nivåets intensjon.»

Lundteigen er oppgitt over hvor sterk regjeringens sentraliseringsiver er.

− Det er skuffende, men ikke overraskende å se at også Arbeiderpartiet slutter seg til den store sentraliseringen av politiet. Resultatet blir tragisk, sier Lundteigen.

HOLDER TILBAKE POLITIFAGLIGE ARGUMENTER

Han beklager at han i møter med politimestere ikke har fått frem de politifaglige motargumentene for politireformen slik den nå har blitt vedtatt.

− Jeg må ned på lensmannsnivå for å få høre hvordan dette slår ut for bygdene og mindre steder. Og da er gjerne omkvedet slik: «Ja, jeg kan jo si hvordan dette blir, jeg har jo ikke så lenge igjen til jeg går av med pensjon». Jeg mener det er en alvorlig mangel i politikulturen hvis det er slik at politifaglige argumenter ikke kommer frem bare for å tekkes politisk og byråkratisk ledelse i politiet, sier Lundteigen.

Han mener at de virkelige politifaglige konsekvensene fra grunnplanet ikke har kom fram i forkant av Stortingets vedtak.

− Regjeringen forsøker å fremstille det som nå skjer som en nærpolitireform. Jeg har ingen tro på at man skal få et nærpoliti ved å legge ned over 100 lensmannskontor. Det skulle ikke forundre meg om det blir en ny rapport i fra Riksrevisjonen om noen år, som viser at denne reformen ikke ble slik som lovet, sier Lundteigen opprørt.