- Ikke god nok våpenopplæring

Dagens våpenopplæring er ikke god nok for permanent bevæpning. En av fem politibetjenter føler seg utrygg ved å bevæpne seg.

Publisert Sist oppdatert

Det mener et flertall av de som besvarte PFs bevæpningsundersøkelse. «I ganske liten grad» mente 40 prosent, eller 1470 tjenestemenn- og kvinner som tjenestegjør som operativt personell, at godkjenningen ikke vil tilfredsstille de krav som er nødvendige ved en generell bevæpning.

40 timer nok

I dag er det tilstrekkelig med 40 timers årlig trening, hvor våpenbruk- og håndtering er en del av denne innsatspersonell-treningen.

PF har krevd at IP-treningen bør økes for operativt personell, men det vil innebære at enda flere politifolk er på trening i stedet for tilgjengelig for folk – og koste arbeidsgiveren betydelig mer. Det vil i så fall være nødvendig med flere ansatte i politidistriktene for å dekke opp for dårligere beredskap.

PROGRAM

Operativt politipersonell må bestå et godkjenningsprogram som er laget på Politihøgskolen for å få lov til å patruljere gatene med fremskutt våpenlagring. 11 prosent av de som svarte på spørsmålet om dagens opplæring og godkjenningsordning er god nok dersom det blir innført permanent bevæpning i politiet, svarte at den «i svært liten grad» er det.

I alt mente 52 prosent at den ikke er god nok, mens åtte prosent mener den varierer for mye årlig til å være tilfredsstillende. Resten finner at dagens opplæring «i ganske stor grad» og «i stor grad» er god nok.

Bevæpning

Når det gjelder spørsmålet om politifolk føler trygghet ved å bevæpne seg, i forhold til den trening og opplæring de har, mener de fleste (61 prosent) at de føler en slik trygghet. Likevel er det 17 prosent som føler en slik trygghet varierer fra år til år, 18 prosent mener de i ganske liten grad føler trygghet ved å bevæpne seg og snaut tre prosent føler svært liten trygghet ved å bevæpne seg.