Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen erkjenner at det er skjær i sjøen, men holder fast på at nærpolitireformen skal gjennomføres slik den ligger i dag.
Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen erkjenner at det er skjær i sjøen, men holder fast på at nærpolitireformen skal gjennomføres slik den ligger i dag.

– Ikke aktuelt å dra ned ambisjonene for reformen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen utelukker å droppe mål og endringer i politireformen for å unngå farene ved gjennomføringen.

Publisert Sist oppdatert

I dag kan Politiforum avsløre hvilke scenarioer politiet frykter kan inntreffe når politireformen skal innføres. Det er blant annet bekymring for at antallet endringer er større enn politiet kan håndtere og at politiet skal miste kritisk kompetanse.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen er imidlertid klar på at det fra politisk hold ikke er aktuelt å fire på kravene til politireformen.

– Ingen, svarer han kontant på spørsmål om det finnes noen ambisjoner eller mål i reformen som kan droppes.

Nærpolitireformen er nærpolitireformen. Det er ikke aktuelt å dra ned ambisjonene i nærpolitireformen, sier Anders Anundsen til Politiforum.

– Utfordring å levere på samme nivå

Anundsen mener i det er naturlig å drive porteføljestyring og risikostyring, og erkjenner at det er stor risiko knyttet til gjennomføring av en slik reform.

– Det vil være en utfordring å levere på et like høyt nivå som før parallellt med omstillingen. Derfor vil man måtte prioritere hva som vil skje først og hva som vil skje senere. Derfor er det også viktig å rigge arbeidet slik at man kan håndtere omstillingen. Dette er en stor reform som skal gi store resultater. Mange leveranser vil skje underveis, sier Anundsen.

– Har Justis- og beredskapsdepartementet noen tiltak klare, dersom det skulle vise seg at endringer blir vanskelig å gjennomføre samtidig som dagens tjeneste opprettholdes?

– Vi legger til grunn at man klarer å håndtere omstillingen i politiet, men vi følger dette svært tett fra departementets side. Vi vil hele tiden vurdere risiko og styring av prosjektet.

Ikke dårlig timing

Justis- og beredskapsministeren sier han har stor tiltro til en vellykka prosess, tross skjær i sjøen.

– Dette er den største reformen av norsk politi siden krigen. Det er en veldig krevende prosess, både med endringene som skal skje nasjonalt, men også de regionale prosessene. Og samtidig skal politiet skal bli mer moderne. Det er skjær i sjøen her og ingen omstillinger går knirkefritt, men vi skal ha et godt samarbeid med de som gjennomfører reformen.

– Reformen kommer samtidig som politiet har et stort etterslep. Starter man ikke gjennomføringen på minussiden?

– Det er ingen tvil om at det er et enormt etterslep fordi det ikke har vært prioritert midler over lang tid. Det gjør det krevende, men det betyr egentlig at politireformen nå kommer når den må komme. Det er ikke gjort i en håndvending å ta igjen etterslepet og det er helt utenkelig at politiet skulle vært ferdig med etterslepet før man moderniserer politiet, avslutter Anundsen.