Hva skjer med IKT-stillingene?

Politiets nye IT-plattform tas nå forløpende i bruk av politidistriktene. IKT-personell frykter for jobbene sine.

Publisert Sist oppdatert

En av mange gevinster med mer rasjonell drift, er nemlig at dagens IKT-personell ser mange av sine oppgaver forsvinne. Nå lurer mange på om jobbene deres også kan bli borte.

Østfold, Gudbrandsdal og Hedmark politidistrikt er blant de første politidistriktene som har gått over på sentral serverdrift gjennom det som kalles Driftskonsept 2 (D#2). Som lovet er den nye IKT-plattformen mer effektiv på mange måter.

Alle PCene forsvinner, og inn kommer enkle terminaler. Alle lokale servere forsvinner, og alle dataprogrammer som BL, PO og TTA kjøres mot sentrale servere i Oslo. Med det forsvinner mange av oppgavene de lokale IKT-ansatte til daglig har holdt på med.

Nytt og moderne

Politiforum var med da D#2 ble installert ved Elverum politistasjon. Teknikere fra PDMT jobber sammen med de lokale IKT-folkene for å få en så rask og smidig overgang til det nye systemet som mulig.

Gamle PCer bæres ut på gangen, og inn kommer en knøttliten terminal som ikke er så mye mer enn et sted for alle ledningene å møtes. Skru på, og det meste fungerer som før – bare raskere og tryggere.

– Dette har vi lenge ønsket velkommen. Endelig får politiet en ny og moderne IT-plattform, sier Arild Tronslien, IT-rådgiver ved administrativ enhet i Hedmark politidistrikt, mens han travelt løper til og fra de forskjellige kontorene.

Det har blitt noen ekstrautfordringer med utstyret som signalerer (tar bilder av) de kriminelle. Og noen av skriverne vil ikke virke umiddelbart. Men etter hvert som de tekniske problemene løser seg, ser han mørke skyer i horisonten når det gjelder sin egen jobb.

– Hva skjer med våre stillinger når D#2 er innført, og alt fungerer som det skal? spør han.

Eer bekymret

I bakhodet surrer tanker rundt både politi distriktets svake økonomi og behov for innstramninger. I tillegg venter Resultatreformen, som står for rasjonalisering og kanskje oppsigelser.

– Allerede har de gjennomført én tidsregistrering som vi er ferdig med, og til høsten skal vi gjennomføre en ny. Hva skjer etter det? spør Tronslien.

Han legger ikke skjul på at de er bekymret.

– En ting er å få beholde en jobb i politiet. Men det er lite interessant hvis vi må flytte med stillingen til Oslo, sier Tronslien.

Selv ber han politimesteren vurdere å bruke IKT-personell for å frigjøre politiutdannet personell slik at deres politifaglige utdannelse utnyttes best mulig, og nevner raskt oppgaver som:

Kriminaltekniske oppgaver som for eksempel tapping av mobiltelefoner, sjekking av digitale lagringsenheter og andre enklere etterforskeroppgaver.