Humlegård tilbyr ekstra UEH-kurs

Flere politidistrikter mangler fulltallige UEH-lag på grunn av lav utdanningskapasitet. Nå skjærer politidirektøren gjennom.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet er at det i høst skal avholdes to ekstraordinære grunnkurs i UEH (utrykningsenheten), i regi av Politihøgskolen (PHS).

Prislappen blir på fem millioner kroner, sier fungerende politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Det har nok vært for få UEH-mannskaper. I veldig mye av det vi anser som politiberedskap på store, uventede hendelser, enten det er naturkatastrofer, ulykker eller skarpe situasjoner, så er den første fasen svært viktig, sier han.

– Derfor kreves det tilstedeværelse fra politiet. I skarpe situasjoner er det klart at UEH, og den treningen de har, er viktig, fortsetter Humlegård, som selv har UEH-bakgrunn.

Vanligvis gjennomfører PHS kun ett UEH-kurs årlig, blant annet grunnet begrenset kapasitet på sine leirsteder. Derfor måtte skolen kaste seg rundt for å leie lokaler i Forsvarets leir på Heistadmoen.

De to kursene, som hver går over tre uker, gir UEH-opplæring for til sammen 72 deltakere.

Tidligere har Politiforum skrevet om politiet i Trondheim, som av beredskapsmessige hensyn alltid har UEH-mannskaper på vakt. Det er et eksempel til etterfølgelse, mener Humlegård.

– Det kan absolutt være noe å tenke på ute i politidistriktene. UEH er jo den første innsatsen, den første tilgjengelige ressursen man har. Den blir svært viktig. Samtidig ser jeg at enkelte politidistrikt vil ha vansker med å ha UEH-mannskaper på vakt til enhver tid på grunn av politidistriktets størrelse. Derfor må det bli opp til det enkelte politidistrikt å vurdere dette, sier Humlegård.

UEH-kursene gjennomføres i november og desember.