Politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Humlegård: – 2017 ser lysere ut for politiet

Politidirektør Odd Reidar Humlegård takker justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) for 300 friske millioner.

Publisert Sist oppdatert

– 2017 ser lysere ut, mye takket være de nye 300 millionene i frie midler. Det er gledelig og viktig i den store reformen vi når står midt i, sier Humlegård i en pressemelding på Politi.no.

Tidligere i dag slapp regjeringen statsbudsjettet for 2017, som for politiets del øker med over to milliarder kroner.

En viktig satsing

«I statsbudsjettet foreslår derfor regjeringen å øke bevilgningen av frie midler til politiet med om lag 300 millioner kroner. Pengene gir økt kapasitet for å håndtere en utfordrende driftssituasjon i politidistriktene», skriver Politidirektoratet (POD) i pressemeldingen.

– Dette er en viktig satsning som vil bidra godt med å ta inn det etterslepet som etaten har. Med denne ekstrabevilgningen legges det til rette for å bidra til å redusere etterslep og ubalanser i etaten både når det gjelder politibemanning og midler til driften. Dette er viktig for at vi skal kunne levere gode publikumstjenester i parallell med gjennomføring av nærpolitireformen, fortsetter politidirektøren.

LES OGSÅ: PF-leder Sigve Bolstad er også fornøyd med budsjettet

Viktig å øke kvaliteten

I statsbudsjettet foreslås det også å bevilge 166 millioner kroner til 350 nye stillinger i 2017, stillinger som skal besettes fra sommeren av og primært er rettet mot nyutdannede. Videre skal det også brukes 160 milllioner på politireformen.

– Det er nødvendig at vi fortsatt prioriterer å styrke politiet med nye medarbeidere, slik at vi ikke bare opprettholder, men også øker kvaliteten innenfor noen av våre prioriterte områder. Det er positivt at vi får ressurser til arbeidet med nærpolitireformen. Vi er inne i en viktig periode for etaten, og det er viktig at vi får midler til nødvendige investeringer for å sikre at gjennomføringen blir vellykket, sier Humlegård i pressemeldingen.

– Samtidig ser vi at kombinasjonen av etterslepet på investeringssiden og krav til effektivisering, i tillegg til en stor andel øremerkede midler krever klare prioriteringer også i 2017.