Anders Werp, som sitter i justiskomiteen for Høyre, mener det er usikkert om Arbeiderpartiet er for reformen eller ikke. Men han får svar fra Ap-nestleder Hadia Tajik.
Anders Werp, som sitter i justiskomiteen for Høyre, mener det er usikkert om Arbeiderpartiet er for reformen eller ikke. Men han får svar fra Ap-nestleder Hadia Tajik.

Høyre krever avklaring fra Arbeiderpartiet: – Er dere for reformen, eller ikke?

Høyre er lei motstand mot Nærpolitireformen, som et bredt flertall på Stortinget var enige om. – Ingen tvil om at Høyre er i valgkampmodus, svarer Hadia Tajik.

Publisert Sist oppdatert

Da Stortinget vedtok Nærpolitireformen i juni 2015, var det basert på et forlik mellom regjeringspartiene Høre og Frp, Venstre, Krf og Arbeiderpartiet. Men høyresidens forlikspartner Arbeiderpartiet, har flere ganger uttalt seg kritisk til reformen de selv har vedtatt.

Blant annet har Arbeiderpartiet stilt spørsmål ved reformens innvirkning på organisert kriminalitet, og etterlyst resultater og mer politikraft som følge av Nærpolitireformen. Før sommeren fikk de Stortinget med på å vedta at regjeringen måtte gjennomføre reformen slik Stortinget hadde bestemt.

Nå har Anders Werp, som sitter i justiskomiteen for Høyre, fått nok. Han mener Arbeiderpartiet (Ap) er utydelige og ber partiet ta stilling: Er Ap for eller mot reformen, spør han.

– Jeg synes det er påfallende at vi på den ene siden fikk et bredt og godt forlik på Stortinget om Nærpolitireformen, samtidig som vi mangler en klargjøring av hvor Arbeiderpartiet står i saken i dag. Arbeiderpartiet kommer med kritiske bemerkninger og hentydninger, men klarer ikke si ifra hvor de står, er den klare meldingen fra Werp.

Mener AP gir Senterpartiet fritt spillerom

Senterpartiet stemte aldri for Nærpolitireformen og har i vår brukt mye tid på å rette skytset mot politireformen. Senterpariets Jenny Klinge har flere ganger bedt politikerne gripe inn mot nedleggelser av lensmannskontorer og stoppe flyttinga av sivile oppgaver. Partiet har bedt Stortinget om å legge en rekke konkrete føringer for hvordan Politi-Norge bør være organisert etter at reformen er gjennomført, uten gehør hos de andre partiene.

Werp er ikke overrasket over Senterpartiets motstand, men mener Arbeiderpartiet burde tatt til motmæle dersom de fortsatt støtter opp om Nærpolitireformen.

– Vi ser at Nærpolitireformen brukes som en hovedmotstander av Senterpartiet. De vil spenne bein på hele reformen. Samtidig er Senterpartiet er en mulig regjeringspartner for Arbeiderpartiet. Vi krever, og velgerne fortjener, derfor å få vite hvor Arbeiderpartiet står i om reformen. Beredskap er et svært viktig felt og et av de viktigste temaene i valget. Jeg mener det er å forvente at vi får en avklaring på hvor Arbeiderpartiet, som kanskje vil samarbeide med Senterpartiet, står.

– Hvis du er kritisk til Arbeiderpartiets innspill og forslag, hvorfor støttet Høyre selv vedtaket om at regjeringen måtte passe på at Stortingets intensjoner ble fulgt i det videre arbeidet med Nærpolitireformen?

– Vedtaket Arbeiderpartiet fikk Stortinget med på var et fullstendig unødvendig vedtak. Det gir ingen retning for hva man ønsker videre eller hvor Arbeiderpartiet står. Men vi i Høyre står jo fast ved den reformen vi vedtok i Stortinget for to år siden, og vi vedtok rett og slett at vi skulle følge den intensjonen. Det går det jo ikke an å stemme imot at vi skal følge det vi har vært for hele veien.

– Det har vært strid rundt samlokalisering og lokal medvirkning. Er det ikke fornuftig at politikerne tar et pust i bakken og spør seg selv om den reformen man har vedtatt er lur å gjennomføre?

– Vi har vært ærlige på at vi er inne i en vanskelig del av reformen og at endringene skaper usikkerhet. Men vi visste jo at det ville bli sånn, og å tro at alt ville gå uten motstand ville være å tro på julenissen. I alle distrikter har kommuner og fagforeninger vært kraftig involvert og medvirket, men vi var alle enige om at politifaget skulle styre den nye politistrukturen og ikke kommunene. Når det gjelder samlokalisering, så har blant annet kontroll- og konstitusjonskomiteen stilt justisministeren til veggs. Han har svart et tydelig «ja» på at intensjonene til Stortinget er fulgt, og komiteen har ikke fulgt det opp videre. En ting er å sloss for det man tror på, men dette er bare deler av reformen. Nå må man gjennomføre også de andre delene av reformen, sier Werp.

OPPGITT: Hadia Tajik mener det ikke bør være noen tvil om at Arbeiderpartiet ønsker en politireform.
OPPGITT: Hadia Tajik mener det ikke bør være noen tvil om at Arbeiderpartiet ønsker en politireform.

Hadia Tajik: – Holder du på med dette nå igjen, Werp?

– Jeg må nesten sukke litt og spørre, holder du på med dette nå igjen, Werp? Dette må være fjerde eller femte gangen Werp prøver å så tvil om Arbeiderpartiets posisjon, så det er ingen tvil om at Werp og Høyre er i valgkampmodus. Han må vel bli litt flau over disse lettvinthetene sine selv, er Ap-nestleder Hadia Tajiks første respons.

Hun mener det ikke bør være noen tvil om hva Ap mener.

– Arbeiderpartiet satte ned politianalyseutvalget. Arbeiderpartiet gjorde politireformen bedre, ved å stille klare krav til lokal gjennomføring, kultur og ledelse, og avklaringer på nasjonal kriseledelse gjennom forhandlinger på Stortinget. Vi har også fulgt opp tett i gjennomføringen ved å foreslå mer penger i vårt alternative budsjett enn Høyre- og Fremskrittspartiregjeringen. Så selvsagt ønsker vi en politireform, konstaterer Tajik.

Men Tajik, som også er leder for justiskomiteen på Stortinget, er ikke tilfreds med hvordan Høyre og Fremskrittspartiet har gjennomført reformen så langt, og at Werp og Høyre må tåle kritikk.

– De har fått kritikk fra Difi i en uavhengig evaluering for det samme. Også konsulentselskapet Menon har påpekt at Høyre- og Fremskrittspartiet har redusert politidistriktenes handlingsrom med 426 millioner kroner. Dette skjer samtidig som politiet står i sin største reform noensinne. Werp må tåle at denne kritikken blir reist, og han bør svare bedre på hvorfor Høyre- og Fremskrittspartiet bruker reformperioden til å hente ut effektiviseringsgevinster fra politiet, når det er liten tvil om at politiet trenger disse pengene.

– Senterpartiet har foreslått å gripe inn i gjennomføringen av reformen, med forholdsvis konkrete føringer for organiseringen og oppgaver på de lokale tjenestestedene. Er det aktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på strengere politiske føringer for hvordan politiet skal formes?

– Hvis det blir regjeringsskifte til høsten, vil selvsagt Arbeiderpartiet styre gjennomføringen av reformen på en bedre måte, slik at politiet får de pengene og den tiden de trenger til å få til best mulig endringer. I tillegg vil vi være mer opptatt av innhold og kvalitet enn struktur, i motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet. Det kan jeg garantere, helt uavhengig av hvem våre samarbeidspartier eventuelt blir, svarer Tajik.