Høyres justispolitiske talsmann Andre Oktay Dahl.
Høyres justispolitiske talsmann Andre Oktay Dahl.

Høyre-ja til generell bevæpning

Justispolitisk talsmann André Oktay Dahl vant fram på Høyres landsmøte. De vil vurdere generell bevæpning av politiet.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg er veldig glad for at flertallet i programkomiteen ble nedstemt. Nå har vi åpnet for å utrede generell bevæpning. Personlig er jeg overbevist om at en sånn utredning vil vise at det er nødvendig å bevæpne norsk politi generelt, sier Oktay Dahl (H) til Politiforum.

Vi møter ham på landsmøtes siste dag på Gardermoen. Her har det gått i ett siden torsdag, og den justispolitiske talsmannen er sliten etter en helg i høyt tempo. Men han vant fram med en av sine hjertesaker.

Høyres programkomité gikk på forhånd i mot generell bevæpning. Et mindretall, blant dem Oktay Dahl, var for generell bevæpning av politiet. Og fredag vant de fram, da det ble et ja til å vurdere dette. 183 av de 304 delegatene på Høyres landsmøte stemte for forslaget.

Kan skje snart

Fremskrittspartiet har allerede avklart sin støtte til generell bevæpning. Blir det regjeringsskifte til høsten, er det dermed mye som taler for at vi får et politi med pistol på låret.

- Mange som stemte for, gjorde det på bakgrunn av operative behov. Enkelte av motstanderne har basert mye av sin argumentasjon på følelser og manglende fakta. Dette vil vi få avdekket ved en slik utredning som vi nå går inn for.

Justispolitikeren forteller at han har hatt mange samtaler med operative tjenestemenn. Eksempler som husbråk i sjuende etasje trekkes fram, hvor politiet ved ankomst til leiligheten møtes av en annen situasjon enn antatt. Da er sju etasjer ned til bilen for å hente våpen, plutselig veldig langt.

- Hvor lang tid vil en utredning ta?

- Jeg kan ikke sette noe tidsfrist på det, men det tar ikke en hel stortingsperiode å utrede dette spørsmålet, sier Oktay Dahl, og lover at bevæpnet politi kan være på plass i løpet av fire år, vinner de valget til høsten.

Het diskusjon

Men diskusjonen gikk høyt på landsmøtet. Partileder Erna Solberg og nestleder Bent Høie stemte for, nestleder Jan Tore Sanner stemte i mot. Det fryktes at et bevæpnet politi vil føre til en tiltakende voldsspiral. Også innad i politiet har uenigheten vært stor, før Politiets Fellesforbund til slutt vedtok å gå inn for generell bevæpning på landsmøtet i fjor.

Arbeiderpartiet gikk på sitt landsmøte for to uker siden inn for fremskutt lagring som et alternativ til generell bevæpning. Oktay Dahl tror ikke dette er et godt alternativ.

- Jeg tenker at en viktig grunn til at Politiets Fellesforbund til slutt sa ja til generell bevæpning, var frustrasjon over lovnader som ikke er holdt, blant annet i forhold til trening og fremskutt lagring.

Økt beredskap

For å øke politiets beredskap, ønsker Høyre å i større grad involvere statsministeren og få en overordnet koordinering av beredskapen ved statsministerens kontor.

- Vi vil ha et sikkerhetselement ved statsministerens kontor for å involvere toppsjefen og sørge for at beredskap får den prioriteringen det skal.

Oktay Dahl sier det koster penger å øke beredskapen, å ansette folk og følge opp med mer trening. Høyre mener økte budsjetter har forsvunnet i forvaltning.

- De siste sju årene har man underfinansiert politiet i forhold til å ansette nok folk. Har du ikke nok folk, har du ikke folk å trene. Politiet må få færre oppgaver enn hva de har i dag, sier Oktay Dahl.

Han etterlyser en nasjonal strategi for bruk av sivilt ansatte, slik at disse kan avlaste politiet med en lang rekke oppgaver. Høyres justispolitiske talsmann mener det er klart at antall politidistrikt må reduseres fra dagens 27. Men akkurat hvor mange vi skal ha, sier han blir å begynne i feil ende.

- Først må vi definere hvilke oppgaver politiet skal ha, så kan vi diskutere strukturen.

Rask respons

For å sette krav til responstid, som er under utredning nå, mener Oktay Dahl politidekningskravet først må være på plass.

- Om du skal respondere raskt, må du ha tjenestemenn å respondere med.

I dag ligger politihelikopteret under Oslo politidistrikt. Dette mener justispolitikeren ikke har vært heldig.

-Vi mener man må se på denne organiseringen. Bør det ligge under Oslo, bør det ligge under POD eller skal det ligge under Justisdepartementet? Det er en landsdekkende ressurs.

Oktay Dahl sier de ikke har konkludert med hvor ansvaret for helikoptertjenesten bør ligge ennå. Han taler varmt for et forslag som ikke ble vedtatt på landsmøtet i helgen, men som kan legges inn i terrormeldingen.

- Vi mener man bør utrede bruken av droneteknologi. Dette er tilgjengelig teknologi og kan fungere som en ren observasjonsplattform. Slik kan man ha flere politidroner tilgjengelig i større deler av landet.