Hijab-vedtak kan bli utsatt til etter valget

Regjeringen stresser ikke.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen stresser ikke fram en omkamp om hijab i politiet før høstens stortingsvalg. Saken får ta den tiden den tar, sier kilder i Arbeiderpartiet til Aftenposten.

Politidirektoratet (POD) fikk hijabsaken i retur fra Justisdepartementet i forrige uke etter regjeringens retrett i saken. I oppdragsbrevet gir ekspedisjonssjef Karen Alette Melander i Justisdepartementet direktiver om endringer i uniformsreglementet, men hijab er ikke nevnt med et eneste ord, melder NTB.

«Det er etter departementets oppfatning viktig å ivareta hensynet til en mest mulig nøytral politiuniform og at en aksept av tildekking av hår gis et beskjedent omfang», heter det i brevet.

Det gå rikke fram av brevet om departementet kun vil ha tildekking av hodet, eller tildekking også av halsen som med hijab, skriver Aftenposten.