Harstad er hovedsetet for Midtre Hålogaland politidistrikt.
Harstad er hovedsetet for Midtre Hålogaland politidistrikt.

Her har de hatt størst nedgang

HARSTAD: Midtre Hålogaland politidistrikt har hatt en nedgang i frie, disponible driftsmidler på 25,8 millioner kroner. Det tilsvarer over 12 prosent av budsjettet.

Publisert Sist oppdatert

Målt i prosent av 2015-budsjettet, er det ingen andre politidistrikter som har hatt en så dårlig budsjettutvikling som Midtre Hålogaland politidistrikt.

– Vi er det distriktet som har kommet verst ut. Fürst og Høverstad-modellen for fordeling av budsjettmidler slår veldig dårlig ut for vår del. Det har vi sagt ifra om siden 2004-2005, når vi så hvor dette gikk, men vi har ikke blitt hørt, sier Stein Wilhelmsen, lokallagsleder for Politiets Fellesforbund (PF) i Midtre Hålogaland.

Fürst og Høverstad-modellens storbytillegg for byer med over 50.000 innbyggere, slår dårlig ut for et politidistrikt med stor, men spredt befolkning.

– Vårt distrikt er tungvint å drive. Vi har det tettest befolkede området i Nord-Norge, med store og små stedeer spredt rundt, men kommer dårligst ut økonomisk.

Ingenting til lønn

I år har politidistriktet et budsjett på snaut 209 millioner kroner. Politiforums utregninger viser at distriktet har 25,8 millioner kroner mindre i frie, disponible driftsmidler i år enn i 2003. Nedgangen er på 12,4 prosent av årets budsjett, noe som er mest av alle politidistriktene.

Stein Nordahl Wilhelmsen.
Stein Nordahl Wilhelmsen.

Mandag denne uken avholdt distriktet IDF-møte, hvor årets budsjettprioriteringer ble gjort.

– Det er ikke fem øre til lønn i 2015. Det er ikke fem øre til omstillingsmidler heller. Vi har ikke de pengene å sette av, noe vi gjerne skulle ha hatt sett i lys av politireformen. Vi vet jo at vi blir omstilt på en eller annen måte. Vårt distrikt er jo foreslått delt i to, sier Wilhelmsen.

Samtidig har distriktets IKT-investeringer blitt kuttet fra cirka 800.000 kroner i fjor til 100.000 kroner i år og kompetansehevende tiltak kuttet fra 1,4 millioner til 500.000 kroner.

– Det er krise for personellet som ikke får oppdatert seg.

Kutter på materiellsiden

På materiellsiden har de budsjetterte kostnadene blitt kuttet fra 4,8 til 1,5 millioner kroner, noe som beskrives som dramatisk for et politidistrikt med en av landets eldste bilparker.

– Vår bilpark er i gjennomsnitt cirka ti år gammel. Det sies jo at kontoret skal flyttes ut i bilene, at personellet skal jobbe derfra. Når vi må redusere så drastisk på budsjettet, hvilken arbeidsplass får vi da i framtiden? Det er ti år gamle biler som blir kontoret vårt, sier Wilhelmsen.

PFs lokallagsleder sier både fagforeningen, politimesteren og administrasjonen er innstilt på å være ansvarlige og å gjøre en best mulig jobb innenfor de rammene de har.

– Vi gjør så godt som vi kan, og kommer selvfølgelig til å få det til i år som tidligere år, men det blir som det blir. Jeg er veldig glad for at tallene kommer fram, for de viser det vi har visst lenge. Vi har kjempet for å få mer, og har gitt vår realitetsbeskrivelse, men har ikke blitt hørt. Tallene viser at vi har rett.