Heidi er «politimester» i Meymaneh

Politiførstebetjent Heidi Benheim Grundstad er til dagligoperasjonsleder i Oslo. Kontrastene er store når hun veileder afghanskemannfolk i godt politiarbeid og gir råd om hvordan de skal være godepolitiledere. 

Publisert Sist oppdatert

- Jeg blir alltid møtt med respekt og de jegveileder er svært lydhøre. Politimenn her har forståelse for at kvinner spilleren annen rolle i vestlige samfunn. Det eneste de ikke forstår er at jeg ikkehar barn, til gjengjeld har de tilbydd seg å bidra for å endre det, sier HeidiBenheim Grundstad.

Den erfarne politiførstebetjenten har en langog mangfoldig karriere bak seg i norsk politi. Siden 1982 har hun vært innomordenstjeneste, forebygging, etterforskning, instruksjon, operasjonsledelse, ogikke minst hele fire utenlandsmisjoner. Til sammen har hun hatt fire år ute, iBosnia, Kosovo og Afghanistan.

- Men dette er min beste utenlandsmisjon sålangt, sier Heidi om tjenesten i Meymaneh.

Sunt å være ute

Den norske politikvinnen er ikke i tvil om athun kan anbefale utenlandsoppdrag for sine kolleger hjemme i Norge.

- Menneskelig sett er det veldig sunt å være iinternasjonal tjeneste. Det er tilfredsstillende å se at arbeidet vi gjør blirsatt pris på, og at vi gjør en forskjell. Jeg er virkelig stolt av å være norskpoliti. Vi har mye å bidra med hjemme i Norge, men også ut i verden.Internasjonal tjeneste er lærerikt og gir nye perspektiver som forbedrer livet,sier politiførstebetjenten.

De norske politifolkene i Meymaneh har hatt ethøyt aktivitetsnivå siden de kom til Meymaneh. Kurs innenfor kjøring,førstehjelp, lesing og skriving, pågripelser og etterforskning er bare noen avde mange aktivitetene som norsk politi gjennomfører i Faryab.

Nok av utfordringer

Heidi forteller at Faryab-politiet har nok avutfordringer. I tillegg til sikkerhetssituasjonen er det særlig manglerinnenfor utdanning, kompetanse, bygninger og utstyr som er mest prekært åforbedre.

- Hvor skal vi starte? Når vi kom hit haddeikke politiet penn og papir en gang. Vi startet der, forklarer Heidi BenheimGrundstad.

De norske politifolkene har nylig biståttpolitiet i Faryab med å etablere en operasjonssentral. Med radiosamband ogtelefon er den knyttet til samtlige politidistrikter i provinsen.
- Det er faktisk en liten revolusjon. Så vidtjeg vet er politiet i Faryab det eneste provinspolitiet i Afghanistan som harpermanent samband med samtlige av sine underenheter. Dette er viktig fortryggheten til de afghanske politifolkene, og for å være effektiv i arbeidetsitt.
Som eneste jente blant de norske politifolkenei Meymaneh har Heidi Benheim Grundstad tatt på seg et spesielt ansvar forkvinner i det lokale politiet.

- Det er en spesiell utfordring som ligger idet arbeidet. Med kursing og tilrettelegging prøver vi å bidra tilrekruttering, opplæring og en bedre tjeneste for de afghanske politikvinnene.Også her ser vi at det nytter. Det er kjempemoro, forklarer Benheim Grundstad.
Hun reiser hjem igjen i november. Før dentidskal Justisdepartementet meisle ut strategien for det videre norskepolitiengasjementet i Afghanistan.