Utenlandstrafikken på Gardermoen kan bli rammet av vernetjenestens vedtak.
Utenlandstrafikken på Gardermoen kan bli rammet av vernetjenestens vedtak.

Har funnet en bedre løsning for de ansatte - stenger ikke grensekontrollen

– Her har arbeidsgiver jobba bra med HMS etter at vernetjenesten satte et punktum, konkluderer hovedverneombudet.

Publisert Sist oppdatert

I går fikk vernetjenesten på Romerike og Gardermoen nok av de pressa arbeidsforholdene for de ansatte i grensekontrollen på flyplassen. I et stengevedtak skrev de at de fra fredag morgen ville stenge kontrollboksene der de ansatte kontrollerer identiteten til de som kommer inn i landet med fly.

På et møte som startet klokken ti i formiddag og strakk seg til rundt kvart på tre i dag, har imidlertid vernetjenesten kommet til enighet med politimester Steven Hasseldal. Grensekontrollen holder åpent.

Løsningen innebærer nå en roteringsordning som gir de ansatte en halvtimes hvile for hver time de kontrollerer pass. I tillegg kommer 14 nye stillinger, helgevikarer og at ni stillinger blir overført fra Rygge til Oslo lufthavn.

– Vi er godt fornøyde med løsninga. Det ble bedre enn vi forestilte oss da vi gikk inn i møtet. Vi hadde stort håp om at ledelsen ville møte oss kravet om rotasjon. Det ble fort landa, og vi brukte mer tid på å se på hva slags system det ville gi. Med da Hasseldal kom med ni stillinger, bidro det til en fin avslutning på møtet, hovedverneombud på Romerike, Audun Martinsen, til Politiforum.

Krevende arbeidsoppgaver

Det er de ansattes helse som var årsaken til at vernetjenesten ville stoppe grensekontrollen. For lav bemanning har ifølge vernetjenesten ført til sykemeldinger for belastningsskader, høyt blodtrykk og andre stressrelaterte lidelser blant ansatte. Oppgaven til de ansatte er også svært viktig for rikets sikkerhet. Belastningen og ansvaret som lå på slitne ansatte ble for stort, mente vernetjenesten.

Bemanningskravet fra vernetjenesten i går var klart: De krevde to kontrollører på jobb per kontrollboks. På den måten skulle de ansatte kunne rullere på arbeidsoppgavene hver time, slik at de ikke ble utmattet og utsatt for såkalt «passblindhet» - at de blir slitne og ikke klarer å avdekke riktigheten på dokumenter og identitet. Resultatet er altså en halvtime hvile.

– Det vil allerede slå inn fra i morgen av. Det vil være iverksatt da og rotasjonen vil finne sted. Vi forsøkte med en time på og en time av, med ønske om å rotere inn i andre oppgaver, men vi kom sammen med seksjonsleder fram til at sekundæroppgavene er for omfattende til at man kan tre inn i så kort tid. Derfor ble løsningen en halvtime hvile, sier Martinsen.

I tillegg krevde vernetjenesten at Bedriftshelsetjenesten skulle besøke samtlige vaktlag på grensekontrollseksjonen, for å sjekke kontrollørenes helse opp mot arbeidsoppgaver. Dette skal de ha fått gjennomslag.

– Arbeidet krever enormt med konsentrasjon. Det er mange variabler du skal ta hensyn til som grensekontrollør. Du skal kommunisere, se på dokumenter og kroppsspråk, håndtere datasystemer. Det krever mye på noen sekunder for å bestemme hvem som skal inn i riket eller ikke. Vi har snakket mye med de ansatte og de sa at det er tungt å sitte lenger enn en time, forklarer Martinsen.

Skryter av politiledelsen

Etter at situasjonen tilspisset seg i helga, har politimester Steven Hasseldal jobbet fram løsninger for å bedre arbeidsforholdene. Det skryter hovedverneombudet av.

– Her har arbeidsgiver jobba konstruktivt og bra med HMS etter at vernetjenesten satte et punktum. Det er ålreit å se i den prosessen vi er i nå, sier Martinsen.

– Er det viktig for dere at HMS-perspektivet fortsetter å stå i sentrum framover også?

– Det er et samarbeid vi går ut ifra skal fortsette. Vi har tro på at både Bjørn Vandvik som fungerende leder og politimester Hasseldal er omforent om at HMS ligger til grunn for alt vi gjør, avslutter hovedverneombudet.