HR-direktør Karin Aslaksen og Politidirektoratet tar seg litt ekstra tid for å «til å bli enda sikrere på at vi har fått inn de aller beste kandidatene til å lede politiet inn i fremtiden»
HR-direktør Karin Aslaksen og Politidirektoratet tar seg litt ekstra tid for å «til å bli enda sikrere på at vi har fått inn de aller beste kandidatene til å lede politiet inn i fremtiden»

– Har du tenkt, men ikke søkt - nå er tiden for å sende inn en søknad

– Når vi ser på den totale søkerbunken, skulle vi ønske at vi hadde et enda bredere og mer sammensatt rekrutteringsgrunnlag på plass før vi går videre, sier HR-direktør i POD.

Publisert Sist oppdatert

I dag meldte Politidirektoratet (POD) at søknadsfristen på de utlyste politimesterstillingene er utvidet til 30. september.

– Vi har så langt fått inn søknader fra mange svært gode og spennende kandidater. Men når vi ser på den totale søkerbunken, skulle vi ønske at vi hadde et enda bredere og mer sammensatt rekrutteringsgrunnlag på plass før vi går videre i neste fase av prosessen. Derfor tar vi oss litt bedre tid til å bli enda sikrere på at vi har fått inn de aller beste kandidatene til å lede politiet inn i fremtiden, sier HR-direktør Karin Aslaksen i POD.

Hun har en klar oppfordring:

– Hvis man har vurdert å søke stillingen som politimester, men ikke gjort det – nå er riktig tidspunkt å sende inn en søknad

Vil ha bredde og økt kvinneandel

– Stillingene som politimestre er svært viktig i arbeidet med å skape et bedre politi. Vi ønsker de aller beste kandidatene og et bredest mulig rekrutteringsgrunnlag. I det nye lederkollegiet ønsker vi en god sammensetning av ulike type kompetanse og erfaringsbakgrunn. Vi ønsker kandidater med relevant ledererfaring fra etaten og utenfor etaten. Og vi har som mål å øke andelen kvinnelige ledere i politiet, sier Aslaksen.

I den nye politidistriktstrukturen er det ti politimesterstillinger som er blitt utlyst. Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert hvilke av de tolv politimesterstillinger som kan lyses ut. Det avgjørende for vurderingen har vært hvilke politimesterembeter som videreføres, det vil si at de ikke nedlegges eller endres i betydelig grad i forbindelse med reformen.

Er politimesterembetet videreført, fortsetter politimesteren i stillingen ut åremålsperioden. Åremålet til politimester Kirsten Lindeberg i Agder går ut ved årskiftet, derfor lyses også politimesterstillingen i Agder ut.

Hans Sverre Sjøvold i Oslo og Ole Bredrup Sæverud i Troms er derfor de eneste bekreftede sjefene i de nye distriktene.