Håp om mer politi i Dalane

Innrømmer underbemanning i Rogaland.

Publisert Sist oppdatert

Politiforum har ved flere anledninger skrevet om den håpløse bemanningssituasjonen i Dalane. Nå er det grunn til å være mer optimist enn før sommerferien hvor situasjonen var helt låst.

Eigersund-ordfører Terje Jørgensen jr. er optimist etter mandagensmøte i Oslo med justisminister Knut Storberget. Tema var de manglende politiressursenei Rogaland, noe som har fått følger også for Dalane.

- Det var et ganske så positivt møte. Vi var mye mersamstemte med ministeren enn vi hadde trodd på forhånd. Storberget hadde ogsåsatt seg godt inn i tall og forhold i Dalane. Han hadde alle statistikker foranseg og kjente distriktet godt, sier Jørgensen til Dalane Tidende.

Ifølge Dalane Tidende kunne ikke Storberget love at detkommer mer midler til Dalane, men antydet at det kanskje skjer noe spennende 7.oktober. Det er da forslaget til statsbudsjett for 2009 legges frem.

- Justisministeren sa seg enig i at det bør være bemanning idistriktene. Samtidig nevnte han et par av sakene som har fått myeoppmerksomhet i riksmedia - blant annet at departementet satser på å utdanneflere politifolk, noe som ligger litt på sida av vår sak. Storberget bekreftettil gjengjeld at Rogaland politidistrikt er underbemannet og underfinansiert.Når det kommer nye midler, prøver departementet hele tida å dekke gapet. Jegsyntes det var veldig positivt at akkurat det ble sagt høyt, bemerker Jørgensen.

- Det viktigste poenget for oss, er at det må væredøgnbemanning i Dalane. Befolkningen må ha en sikkerhet for at det alltid ertilgjengelig politi, sier Eigersund-ordfører Terje Jørgensen til Dalane Tidende.