Halvveis til målet

Men det er fortsatt langt igjen.

Publisert Sist oppdatert

80.000 kroner var målet forArne Johannessen og Politiets Fellesforbund til medlemmene i løpet av to år.Noen har allerede kommet halvveis, men det er fortsatt langt igjen.

- Vi ser at en del har kommetbra ut og det er absolutt noe å glede seg over. Men vi må fortsatt være såærlige at det er langt igjen. Resten av arbeidslivet stikker fra oss. I detprivate næringslivet ser vi at flere får en årlig lønnsøkning på mellom 50.000og 150.000 kroner. Vi er vitne til en lønnsspiral hvor politiet bare ertilskuere og blir kraftig akterutseilt på alle fronter, både på lederlønningerog på grunnplanet. Det er fortsatt langt igjen til politirollen blir verdsattøkonomisk, sier leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Selv om Johannessen og PF nåser at lønnsresultatene begynner å komme, har han på ingen måter tenkt å liggepå latsiden.

- Kampen fortsetter. Vi harutrolig mye å kjempe for fremover, bekrefter Arne Johannessen.

Opp 40.000

Politiforum kjenner til flereeksempler hvor pb1-ere har gått opp 40.000 etter årets lønnsoppgjør - og det erfør de lokale lønnsforhandlingene er i gang. Dette er et bevis på Johannessenog co. er på rett kjøl. Men ifølge forbundslederen må det jobbes medalternative strategier i tiden som kommer for at «alle» skal komme opp på etanstendig lønnsnivå.

Johannessen understreker atUnio har fått uttelling for sine hovedprioriteringer i justeringsoppgjøret.

- I forhold til politiet fårvi såpass mye at vi er nødt til å si oss fornøyde, sier Arne Johannessen.

Tidligere har PF uttalt atdet er politibetjenter 1-2-3, politiførstebetjenter, sivilt tilsatte og noenlederstillinger som skal prioriteres i lønnsoppgjøret i året. Så langt ser detut til at de har lyktes.

I vater

Til tross for at det finneseksempler på at det er flere som har fått 40.000 i lønnsøkning i år, tvilermange som Politiforum har vært i kontakt med at den gjennomsnittligelønnsveksten over to år blir på 80.000 kroner. Lokallagsleder i Oslo, SigveBolstad, sier det på følgende måte.

- Jeg er fokusert på å fåalle i vater. Selv om noen har fått 40.000 kroner i år, får neppemellomoppgjøret neste år den samme økonomiske rammen. Men det er fortsatt viktigå holde riktig fokus. Det er mange av PF-medlemmene som ikke har fått inærheten av 40.000 kroner i lønnsøkning i år, og vi må ikke glemme dem. De måselvsagt også prioriteres. Jeg er overbevist om at vi skal nå de målsetningenesom PF har satt seg,sier Sigve Bolstad.

PS - De lokalelønnsforhandlingene skal være ferdige 31. oktober.